STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Sobre l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI

Moltes persones us heu adreçat a nosaltres per preguntar-nos sobre la propera Oferta Pública d’Ocupació de PDI. És per això que hem pensat escriure-vos unes línies sobre el tema.

En la darrera reunió de la Mesa Negociadora, celebrada a principis de curs, el Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat Ernest Cano va informar que havien de confirmar la taxa de reposició des del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per poder iniciar el procés i que confiaven poder seguir el calendari habitual.

Bé, segons ens ha informat, aquesta setmana la universitat ha enviat el recompte de places, una vegada tancades les jubilacions i les preses de possessió de 2022.

Com s’ha fet els últims anys, la idea és començar la negociació sindical al mes de febrer. Posteriorment, després de la negociació sindical i l’informe de Comissió de Professorat, el Consell de Govern ha d’acordar l’oferta pública d’ocupació i els criteris de promoció. Això està previst que siga la setmana del 6 al 10 de març.

A continuació, se sol·licita a la Conselleria l’autorització de l’oferta. Però, mentrestant, i després de l’acord de Consell de Govern, es realitza el procés de sol·licituds de promoció i propostes de perfils i tribunals, que requereix els acords de departaments i facultats i l’informe de Comissió de Professorat.

Comptat i debatut, es calcula que al mes de maig es podria publicar l’oferta i a principis de juny aprovar i publicar les convocatòries de les places.

Esperem que aquesta informació us resulte d’utilitat i recordeu que el termini per a presentar l’acreditació o esmenar errades finalitza el 3 de febrer de 2023 (unitat.plantilla@uv.es). En aquest enllaç podeu consultar els llistats informatius d’acreditacions corresponents a categories o cossos funcionarials superiors al lloc que s’està ocupant, que consten al servei de PDI.

Anàlisi canvis sexennis 2022 (Delgado-Vázquez & Utrera Bonet, 2023)

Us compartim l’anàlisi dels principals canvis en els criteris d’avaluació dels #sexennis2022 realitzat per Ángel Delgado-Vázquez i María del Carmen Utrera Bonet.

Els autors hi analitzen els principals canvis, respecte dels anys anteriors, observats en la Resolució de 21 de novembre de 2022 de la CNEAI per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascun dels camps d’avaluació (BOE núm. 305. Dimecres 21 de desembre de 2022).

Esperem que aquesta informació us resulte d’utilitat.

Retribucions PDI 2023

Ja podeu consultar les retribucions del PDI per a 2023, que contemplen la pujada de les retribucions públiques del 2,5%.

Com sabem, la inflació supera el 8,5% i l’increment salarial és només del 2,5%, la qual cosa implica una pèrdua de poder adquisitiu de més del 5%, que s’ha de sumar al 12,4% perdut entre el 2006 i el 2021.

Això sí, si l’IPC interanual de setembre de 2023 supera el 6%, hi haurà un 0,5% addicional de pujada i també hi haurà un altra pujada addicional de 0,5% si el PIB del 2023 supera el previst pel Govern en el PGE.

STEPV continuarà lluitant per la recuperació del poder adquisitiu.

Informe d’Elsevier sobre l’avaluació de la investigació

Per si és del vostre interés, us adjuntem un informe sobre avaluació de la investigació fet per Elsevier (2022): What should research assessment reform aim to deliver and how to get there?

Aquest informe és fruit d’un seminari amb experts internacionals que es va celebrar el 25 d’octubre de 2022 per discutir el camí a seguir. El document arreplega les discussions i les recomanacions clau sorgides.

Reunions sobre els barems dels sexennis

ANECA realitzarà el pròxim dimarts, 17 de gener, quatre edicions de #ConversacionesconANECA per a explicar els barems de la convocatòria de sexennis 2022, mitjançant el seu canal a YouTube: ANECAtv.

Segons han anunciat, les presidències de tots els comitès d’avaluació abordaran els detalls de cadascun dels camps i explicaran els barems que utilitzarà cada comitè avaluador. A més, s’hi podran formular consultes a través del xat.

Les sessions es faran d’acord amb el següent horari:

9:00 a 11:00 h

Comitè 9: Dret i Jurisprudència

Comitè 10: Història, Geografia i Art

Comitè 11: Filosofia, Filologia i Lingüística.

12:00 a 14:00h

Comitè 7.1: Ciències socials, polítiques, del comportament i d’estudis de gènere

Comitè 7.2: Ciències de l’educació

Comitè 8: Ciències Econòmiques i Empresarials.

16:00 a 18:00h

Comitè 1: Matemàtiques i Física

Comitè 3: Biologia Cel·lular i Molecular

Comitè 4: Ciències Biomèdiques

Comitè 5: Ciències de la Natura.

19:00 a 21:00 h

Comitè 6.1: Tecnologies Mecàniques i de la producció

Comitè 6.2: Enginyeries de la Comunicació, Computació i Electrònica

Comitè 6.3: Arquitectura, Enginyeria Civil, Construcció i Urbanisme

Comitè 2: Química.

Llicència per sabàtic 2023-2024

Des de hui, 10 de gener, fins al 6 de febrer de 2023 es pot sol·licitar, per via telemàtica, llicència per sabàtic per al curs 2023-2024.

Resolució de 9 de gener de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen llicències per període sabàtic per al curs 2023/2024

Accés a la sol·licitud

Requisits:
2.1.1 Tenir concedits tres components per mèrits docents del complement específic, amb efectes de l’any anterior al de la convocatòria.
2.1.2 Haver prestat serveis a temps complet a la Universitat de València, en els cinc anys immediatament anteriors a l’inici del curs per al qual se sol·licita la llicència.
2.1.3 No haver gaudit d’una llicència anual per any sabàtic els últims set anys, o d’una de semestral en els últims quatre.
2.1.4 No haver gaudit de llicències d’estudi els últims quatre anys que, computades globalment, excedeixen els sis mesos de durada, sense comptar-hi les llicències iguals o inferior a dos mesos.

Quan el nombre de sol·licituds siga superior al de llicències convocades, aquestes s’adjudicaran mitjançant concurs.

Projectes de generació de coneixement

Us informem que s’ha publicat la convocatòria 2022 d’ajudes a projectes de generació de coneixement i actuacions per a la formació de personal investigador predoctoral associades a aquests projectes.

Les sol·licituds es poden presentar des del 10 de gener fins a les 14 hores del 31 gener 2023.

ORDRE: Orden CIN/1025/2022, de 27 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas correspondientes a varios programas y subprogramas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, cuya gestión corresponde a la Agencia Estatal de Investigación

Més informació