STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

10F concentració a la Generalitat

Després d’una roda d’assemblees de les diferents seccions sindicals d’STEPV a les universitats públiques valencianes, el passat dimecres 1 de febrer el Secretariat Nacional d’Universitats (SNU) va començar a executar les propostes de mobilització acordades i iniciar contacte amb altres organitzacions que donen suport a la lluita del professorat associat per intentar que la lluita fora el més unitària possible.

La propera mobilització tindrà lloc el dia 10 de febrer a les 13h a la plaça Manises, davant del Palau de la Generalitat, just en el dia que es reuneix el ple del Consell per poder manifestar la nostra oposició a la LOSU i especialment la nostra lluita per aconseguir un conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques valencianes que siga digne, després de més de 4 anys d’espera i moltes decepcions en el col·lectiu.

La Generalitat prepara un nou decret de retribucions del professorat laboral

Hui, 7 de febrer de 2023, representants de les Conselleries d’Universitat i Hisenda s’han reunit amb STEPV i la resta de sindicats més representatius de les universitats públiques valencianes per anunciar-nos que ja tenen preparat un esborrany del nou decret de retribucions del professorat laboral i la imminent convocatòria de la mesa sectorial d’universitats per poder negociar-lo.
La modificació d’aquest decret és necessària per desbloquejar el conveni col·lectiu del qual ja fa quatre anys es va firmar un preacord entre universitats, sindicats i el Consell de la Generalitat.
La solució trobada per al desbloqueig és implementar la part econòmica que afecta al professorat amb la modificació del decret de retribucions, cosa que ja va proposar STEPV en la primera reunió posterior a la signatura del preacord fa quatre anys. Ara bé, segons la conselleria no s’ha pogut materialitzar fins a enguany, ja que ara un article dels pressuposts generals de l’estat sí que ho permet.
La resta del conveni, que no presenta cap impediment per ser aprovat, es signarà a continuació, amb l’únic problema que amb el temps transcorregut naix obsolet. Malgrat açò és una bona notícia i podrem començar a actualitzar-lo només siga aprovat.
El nou decret i els efectes retroactius
L’esborrany presentat no s’ajusta en alguns termes a allò que es va preacordar, i des d’STEPV confiem que la negociació siga fructífera i desapareguen aquelles parts que, a priori, no ens agraden.
STEPV ha preguntat sobre les partides pressupostàries que s’han anat consignant durant els últims quatre anys, precisament per cobrir les millores salarials del conveni, ja que la llei no permet els efectes retroactius. Des de la Conselleria d’Hisenda ens han traslladat que, com altres partides pressupostàries no executades, eixos diners ja no estan disponibles.
Açò, òbviament, és un problema per a STEPV que sempre ha defensat que el professorat i el PAS afectat pel conveni haurien de cobrar totes les millores des del primer dia.
Valorem positivament
En qualsevol cas, i malgrat les diferències inicials, STEPV considera una bona notícia qualsevol avanç en l’aplicació del conveni, i reconeguem el treball fet des d’ambdues Conselleries i el conjunt del Govern Valencià i l’esforç que suposa en el context d’infrafinançament que pateix el nostre territori, però també lamentem tot el temps durant el qual el professorat laboral de les universitats públiques valencianes no ha vist les millores en les seues nòmines.
Continuarem informant.

Informació de la MN de l’1 de febrer

Després de constituir-se la mesa de negocació, fruit de les darreres eleccions sindicals celebrades el passat mes de desembre, s’han abordat diversos temes d’interés, com ja us havíem informat fa uns dies.

S’han aprovat tots els temes tractats, que podeu consultar ací.

Pel que fa a l’oferta pública d’ocupació de PDI, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat ha aclarit que la data del 6 de febrer per enviar l’acreditació a Recursos Humans de PDI és per poder fer una primera aproximació a les dades, però que el termini s’ampliarà. S’hi preveu que el calendari siga l’habitual dels darrers anys, fins a principis de març. De fet, el Consell de Govern està previst per a la setmana del 6 al 10 de març.

El vicerector també ha avançat que pròximament es negociaran les normes específiques per a la contractació de professorat emèrit, de manera que en maig es puguen presentar les peticions.

Pel que fa a l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2023, s’ha aprovat la proposta de la institució però s’hi han afegit les següenst qüestions:

  • Compensar la festa del 24 de juny festiu pel 26 de desembre 
  • Tancar dissabtes 8 d’abril i 16 desembre
  • Els centres i serveis sense patró podran triar entre els dies 13 octubre i 7 de desembre

Finalment, el gerent informa que estan treballant estretament amb la Conselleria d’Universitats per modificar el decret 174 i que en pocs dies sembla que es portarà al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació. Posteriorment es preveu l’aprovació del Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral de les universitats públiques valencianes.

En aquesta línia també es preveu que abans del 15 de març s’aprove el pla plurianual de finançament de les universitats. Per tant, el Pla Plurianual de Finançament de les Universitats podria aprovar-se al mes de març.

Amb el professorat associat

El professorat associat està convocat a una vaga en totes les universitats públiques de l’Estat. Aquesta vaga ha sigut promoguda per la Asociación Estatal de Profesorado Asociado de Universidades Públicas. La vaga és indefinida i tots els dimarts, dimecres i dijous es pararà l’activitat acadèmica.

STEPV considera que la normativa que regula les condicions laborals del professorat associat: la nova LOSU; el Decret 174/2002 de retribucions del professorat associat i l’absència del Conveni Col·lectiu Laboral per a les universitats públiques valencianes, no soluciona cap dels problemes que pateix el col·lectiu.

El professorat associat continua sent una figura amb un reconeixement econòmic precari que sistemàticament queda exclòs de qualsevol millora que afecta al PDI.

La vaga reivindica que la LOSU, actualment en tràmit parlamentari, reculla millores per al col·lectiu, i en l’àmbit del País Valencià l’aprovació del Conveni Col·lectiu i els efectes retroactius de les millores salarials que fa 4 anys haurien d’estar en vigor.

STEPV manté una estreta relació de col·laboració amb aquesta Associació i amb el sindicat Plataforma PDI Precariat, que és qui ha formalitzat la convocatòria. Per això, STEPV dona ple suport a la vaga.

STEPV es posa a disposició del professorat associat per a resoldre els dubtes que puga tindre a través de les seues seccions sindicals en les universitats públiques valencianes. Si tens dubtes contacta’ns.

Pròximament anunciarem el calendari de mobilitzacions que convocarem amb coordinació de la Asociación Estatal de Profesorado Asociado de Universidades Públicas i el sindicat Plataforma PDI Precariat i de qualsevol altre sindicat que vulga sumar-se.

Perquè la lluita del professorat associat és la lluita d’STEPV, estem en lluita.

Secunda la vaga, participa en les mobilitzacions i ajuda al fet que la veu del professorat associat ressone per totes les universitats públiques de l’estat.

STEPV-UV demana a la institució aprofundir en la igualtat real als òrgans de govern de la universitat a tots els nivells

Malgrat que el principi d’igualtat forma part dels valors de la Universitat de València recollits en els seus estatuts, el diagnòstic per l’elaboració del IV Pla d’Igualtat de la Universitat demostra que persisteixen asimetries de gènere tant en l’estudiantat com en el Personal Docent i Investigador i en el Personal d’Administració i Serveis, i cal adoptar mesures que ajuden a construir una universitat on la igualtat efectiva entre homes i dones siga una realitat.
Beatriu Cardona i Imma Coret van assistir, en representació d’STEPV, els dies 24 i 25 de gener respectivament, a les reunions convocades dins del procés participatiu per al disseny i elaboració del IV Pla d’Igualtat de la Universitat de València, en què s’hi van repassar els eixos i indicadors clau del nou Pla d’Igualtat i es va avaluar el grau d’acompliment del pla anterior.
Des d’STEPV es valora positivament la necessitat d’aprofundir en l’observatori d’igualtat de gènere de la UV. Una anàlisi acurada de les dades i indicadors rigorosos serviran per millorar les decisions de la institució en aquest sentit. A més, amb les dades de què disposem ara mateixa, veiem que n’hi ha hagut una millora respecte del primer pla d’igualtat, però que encara n’hi ha alguns aspectes sobre els que cal treballar amb més contundència, com ara l’aplicació generalitzada del Pla Concilia tant per a PAS com per a PDI i la incentivació de la investigació amb perspectiva de gènere. En aquesta línia, es fa necessària també la reivindicació que el sistema d’acreditacions tinga també eixa perspectiva i contemple paràmetres de gènere per no discriminar les dones.
Com a Sindicat obertament feminista, STEPV va encoratjar a assolir les bones pràctiques d’altres universitats públiques capdavanteres en matèria de conciliació i igualtat a la Xarxa Vives i altres xarxes de cooperació institucional de les quals la UV en forma part, com ara també la xarxa amb la resta d’universitats públiques valencianes, una oportunitat que cal aprofitar.
STEPV va incidir en la necessitat que les empreses col·laboradores amb la Institució mostren el seu compromís amb la igualtat mitjançant la implementació del plans d’igualtat propi i segells de compromís ètic. Així mateix, STEPV va felicitar el treball tècnic realitzat i va demanar valentia a la responsable d’Igualtat i a la Institució per fer efectiva la Igualtat.
Finalment, des del Sindicat es mantindrà el focus d’atenció al IV Pla d’Igualtat, es cooperarà amb totes aquelles accions que la institució implemente per aconseguir la igualtat efectiva i real a la Universitat de València i s’escoltarà les veus de les persones treballadores amb propostes en aquest sentit.

Fem un café?

Dilluns 30 de gener de 10h a 11h STEPV estarà a la cafeteria “Espai Obert” (Magisteri i Ciències Socials).

Si voleu parlar amb nosaltres, consultar-nos o plantejar-nos qualsevol cosa, allí ens trobareu.

Amb aquesta trobada iniciarem una roda per tots els campus de la Universitat de València.

STEPV sempre al teu costat.

Registre de Grups Consolidats d’Innovació Docent

S’ha publicat la primera convocatòria per a la constitució del Registre de Grups Consolidats d’Innovació Docent (RGCID), amb la finalitat de reconèixer els equips de treball ja consolidats en convocatòries prèvies de projectes d’innovació docent de la UV.

RESOLUCIÓ DE 26 DE GENER DE 2023, DEL VICERECTORAT DE FORMACIÓ PERMANENT, TRANSFORMACIÓ DOCENT I OCUPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES CREA EL REGISTRE DE GRUPS CONSOLIDATS D’INNOVACIÓ DOCENT I ES CONVOCA LA INSCRIPCIÓ EN EL MATEIX

El GCID ha d’estar constituït per un mínim de tres membres vinculats a la UV. Els membres del grup poden pertànyer al mateix centre, departament, institut d’investigació o ERI, o bé es poden constituir grups interdisciplinaris. El GCID pot tenir com a màxim dues persones coordinadores, que han de ser obligatòriament PDI amb vinculació permanent amb la UV i pertànyer a una de les categories professionals següents: catedràtic/a o titular d’universitat o d’escola universitària, contractat/ada doctor/a, i professor/a col·laborador/a de la UV. La resta de components del grup pot ser PDI sense vinculació permanent, personal investigador doctor (PID) i/o personal investigador en formació (PIF) amb obligacions docents. Altres membres de la comunitat universitària, com el PAS o l’estudiantat, així com el professorat d’altres nivells educatius i d’altres universitats, poden col·laborar en els projectes d’innovació docent, però no ser membres d’un grup.

La coordinació del GCID és independent de la coordinació del projecte d’innovació docent. Per tant, que una persona figure com a coordinadora del grup no exclou que altres membres puguen coordinar els projectes d’innovació docent que hi estan vinculats al grup.

Com a màxim, es pot ser membre de dos GCID i, en el cas del PDI amb vinculació permanent, assumir la coordinació d’un GCID.

Per a la inscripció en el Registre, el GCID ha de demostrar la participació prèvia i conjunta del 60% com a mínim dels membres del grup, en al menys quatre projectes d’innovació docent concedits en
diferents convocatòries de la UV.

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de la Universitat de València mitjançant registre electrònic a través de l’enllaç disponible en la web del SFPIE. En aquest enllaç es pot consultar també una guia amb tot el procediment que cal seguir per a completar correctament la sol·licitud.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Tauler Oficial de la UV (27/01/2023).

Finalment, cal tenir en compte que en la pròxima convocatòria d’ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació educativa per al curs 2023-24, serà requisit imprescindible, per a sol·licitar un projecte de la modalitat de projectes consolidats, que l’equip sol·licitant estiga inscrit en el RGCID.

Mesa Negociadora 1 de febrer de 2023

El pròxim dimecres 1 de febrer hi haurà Mesa Negociadora amb el següent ordre del dia:

  1. Constitució de la Mesa Negociadora i modificació del seu reglament. (Proposta de modificació)
  2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. (Esborrany d’acta)
  3. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball del PDI de la Universitat de València de l’any 2022. (RLT PDI 2022 i Relació de places modificades)
  4. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de la carrera professional 2023-2025.
  5. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2023. (Almanac i proposta d’addenda)
  6. Torn obert de paraules.

Des d’STEPV us demanem que ens feu arribar les propostes o suggeriments que considereu a stepv@uv.es. Moltes gràcies.