STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa Negociadora 1 de febrer de 2023

El pròxim dimecres 1 de febrer hi haurà Mesa Negociadora amb el següent ordre del dia:

  1. Constitució de la Mesa Negociadora i modificació del seu reglament. (Proposta de modificació)
  2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. (Esborrany d’acta)
  3. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball del PDI de la Universitat de València de l’any 2022. (RLT PDI 2022 i Relació de places modificades)
  4. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de la carrera professional 2023-2025.
  5. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2023. (Almanac i proposta d’addenda)
  6. Torn obert de paraules.

Des d’STEPV us demanem que ens feu arribar les propostes o suggeriments que considereu a stepv@uv.es. Moltes gràcies.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 3 15 ?