STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV amb el personal investigador

Sabem que el personal investigador i de suport a la investigació no ho té gens fàcil, però STEPV lluita i lluitarà per millorar les seues condicions laborals. A continuació teniu algunes de les propostes del nostre programa electoral, que pretenem aconseguir si ens doneu suport en les pròximes eleccions sindicals. 

Acabar amb la precarietat en la investigació

Millorar el finançament de la investigació per acabar amb la precarietat dels contractes d’investigació i suport a la investigació, i amb el sobreesforç del PDI en la captació del finançament.

Estabilitat i progressió del personal investigador i del de suport a la investigació

Establiment d’un itinerari professional per al personal investigador i de suport a la investigació que permeta l’estabilitat i la progressió i promoció professional.

Equiparació de les retribucions del personal laboral temporal (investigador i de suport a la Investigació)

És de justícia la inclusió de tots els complements retributius que gaudeix el personal funcionari, en les nòmines del personal laboral.

Sexennis per al personal laboral d’investigació i de suport a la Investigació

Cal permetre l’avaluació dels sexennis d’investigació i reconéixer la seua remuneració a tot el personal investigador i de suport a la investigació que complisca amb els mèrits pels quals s’atorguen al professorat amb vinculació permanent.

Investigació segura i saludable

Creació d’un protocol específic per al personal investigador per tractar-se d’un grup especialment vulnerable i dependre el seu treball del personal per al qual treballa.

Captació i retenció del talent intern

Cal crear oportunitats perquè el personal predoctoral, el personal investigador i de suport a la investigació, el professorat ajudant doctor i el professorat associat que desitge fer carrera en la universitat, puguen estabilitzar-se i promocionar, sota els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

El pròxim dijous 1 de desembre VOTA STEPV, el sindicat que sempre està al teu costat.

#STEPVsemprealteucostat

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 12 ?