STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Reunió amb l’ANECA sobre criteris d’acreditació de Ciències de la Salut

Ahir, 16 de novembre, STEPV va participar a la Jornada de diàleg convocada per ANECA en relació amb els criteris d’acreditació de Ciències de la Salut – programa ACADÈMIA (posteriorment es treballarà en el mateix sentit amb el programa PEP).

Després del treball desenvolupat durant els darrers dos anys, fent un exercici de coordinació en els criteris dels camps B6, B7 i B8, s’ha avançat en l’homogeneïtzació entre els tres camps. A més, s’han actualitzat, simplificat i ampliat tots els criteris (docència, investigació, transferència i activitat professional).

Per exemple, s’ha suavitzat el nombre requerit de treballs, la qualitat relativa, s’han reduït les exigències de lideratge i d’autoria preferent, etc. A partir d’ara, fins i tot obtenint una C (en Docència o en Investigació), serà molt més fàcil compensar-ho amb l’activitat professional o la transferència, ja que s’ha ampliat notablement el llistat de mèrits de compensació i “Altres”; així, es valorarà l’activitat dels professors honoraris i col·laboradors docents, l’especialitat clínica, la participació en el desenvolupament de Guies Clíniques, les tesis doctorals dirigides per tres o més directors, etc.

Des d’STEPV valorem de manera positiva el tarannà i les modificacions substancials plantejades per ANECA en l’àmbit de les Ciències de la Salut, fet que suposa un punt d’inflexió, i confiem que continue el treball en altres àmbits, de manera que es produïsca una valoració més ajustada i equànime de les persones sol·licitants.

Estem esperant rebre formalment els criteris consensuats i us els enviarem de seguida. De moment, us demanem que ens feu arribar els vostres suggeriments al respecte abans del 25 de novembre perquè els puguem transmetre a ANECA, ja que la versió final dels criteris s’analitzarà en una altra reunió el dia 28 de novembre, després aquests seran presentats el 13 de desembre pel Ministeri de Universitats i finalment entraran en vigor el proper 1 de gener de 2023.

Category: PDI

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 3 11 ?