STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Resultats de l’avaluació dels sexennis d’investigació

Segons informa l’ANECA, el 94,86% de trams de sexennis d’investigació, inclosos els expedients de les persones que han hagut d’esmenar alguna cosa, han estat avaluats favorablement.

El percentatge d’avaluacions positives globals és del 94,86%. D’una banda, el 96,10% de les 7.083 sol·licituds de personal funcionari d’universitats i organismes públics de recerca han estat avaluades favorablement. I de l’altra, de les 6.348 sol·licituds presentades pel personal laboral (per conveni), el 93,46% van obtenir resultat positiu.

A més, s’han presentat 1.980 trams per a convalidació de sexennis de personal laboral que han passat a ser personal funcionari, els quals han estat informats favorablement.

La UV ha notificat ja a les persones interessades les resolucions desestimatòries, per tal d’afavorir la ràpida presentació de recursos, si és el cas, mentre que les resolucions estimatòries derivades dels informes que han rebut es notificaran al llarg d’aquesta setmana a les persones interessades.

Finalment, els sexennis resultants, en el cas del professorat contractat doctor, ja s’han registrat en l’aplicació de personal i, per tant, ja han estat abonats en la nòmina del mes de maig. En canvi, les mensualitats retroactives, meritades des de l’1 de gener, s’abonaran en la nòmina de juny, atés que la data en què han rebut aquests informes no ha fet possible la seua inclusió en la nòmina de maig.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 9 10 ?