STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Informació sobre els sexennis del PDI laboral

L’ANECA ha notificat a la UV una part dels informes que ha emés sobre els sexennis sol·licitats pel PDI laboral de la nostra universitat, però encara estan pendents de notificació uns altres.

Sobre els informes rebuts, en primer lloc, la UV ha notificat ja a les persones interessades les resolucions desestimatòries, per tal d’afavorir la ràpida presentació de recursos, si és el cas. D’altra banda, les resolucions estimatòries derivades dels informes que han rebut es notificaran al llarg d’aquesta setmana a les persones interessades.

Finalment, els sexennis resultants, en el cas del professorat contractat doctor, ja s’han registrat en l’aplicació de personal per tal que puguen ser abonats en la nòmina del mes de maig. Un altra cosa són les mensualitats retroactives, meritades des de l’1 de gener, que s’abonaran en la nòmina de juny, atés que la data en què han rebut aquests informes no ha fet possible la seua inclusió en la nòmina de maig.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 10 ?