STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Resolta l’avaluació de sexennis d’investigació 2021

El ple de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI) , a la reunió del passat 3 de maig, ha resolt l’avaluació de 12.500 trams d’investigació, tant de personal funcionari com de personal laboral la institució del qual té signat un conveni amb ANECA per a l’avaluació del seu exercici investigador. Totes les sol·licituds rebudes, excepte algunes que han requerit subsanació per errors, han estat avaluades.

Segons informa l’ANECA, el 95,3% de les sol·licituds de sexennis d’investigació han estat avaluades favorablement.

El 96,23% de les 6.707 sol·licituds presentades en convocatòria ordinària han estat avaluades favorablement i el 3,77% desfavorablement. En aquest cas, ja s’han enviat directament a les persones sol·licitants funcionàries les resolucions de l’avaluació dels trams.

Així mateix, el ple de la CNEAI va resoldre 5.205 sol·licituds subjectes a conveni. El resultat d’aquestes avaluacions ha estat el següent: un 94,12% ha obtingut resolució favorable i un 5,88% desfavorable. Segons l’ANECA, aquestes resolucions s’estan comunicant durant aquests dies a les universitats i organismes d’investigació, que seran les entitats encarregades de notificar-ne el resultat al personal.

Podeu consultar els resultats per camp científic i sexe en el butlletí l’ANECA al día, núm. 45.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 9 5 ?