STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

NOVETATS Sexennis d’investigació

D’entrada, cal advertir que hi ha contradiccions en la informació proporcionada que generen dubtes i indefensió a les persones sol·licitants.

Els criteris específics dels diferents camps es mantenen sense canvis, però en aquesta avaluació ja s’aplicaran els “Principis i directrius per a l’actualització de criteris d’avaluació de la investigació d’ANECA 2021” (vídeo) que es van fer públics  l’1 d’octubre de 2021, cosa que canvia la forma d’avaluar les contribucions i limita la valoració d’algunes de les publicacions i les revistes científiques, exigeix ​​contribució real al progrés del coneixement en els ítems aportats, etc.

A més, en aquesta sessió de Converses amb ANECA, paral·lelament a repetir “transparència”, s’hi va subratllar en diverses ocasions la discrecionalitat tècnica de què poden fer ús les Comissions.

ACCÉS ALS VÍDEOS d’ANECA sobre els Criteris dels Sexennis d’Investigació 2022

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ

– Cal tenir signatura electrònica o Cl@ve per fer la sol·licitud.

– El full de serveis que, necessàriament, s’ha d’adjuntar ha de ser de data posterior a l’1 de gener de 2022.

– Altres documents acreditatius de la vinculació amb la institució o institucions universitàries o de recerca han d’estar signats pels òrgans centrals de les institucions (com a Vicerectorat, etc.); no seran vàlids els de directors de departament, directors de grup, IP de projectes, etc.

-El currículum vitae pot ser de qualsevol format (ANECA, FECYT, Ministeri, etc.) però complet, no abreujat.

– Encara que aquest any la convocatòria s’ha publicat amb retard, només es poden incloure mèrits publicats fins al 31 de desembre de 2021. La data que compta és la de la publicació impresa (no en línia).

– Quant a la web on fer la sol·licitud, ara s’inclouen dues opcions:

– Sobre la convalidació de sexennis:

  • Ha canviat la data en què tindrà efecte la convalidació de sexennis. Ara es convalidaran des de la data en què esdevingué funcionària la persona sol·licitant (fins ara era des de l’1 de gener de l’any en què se sol·licitava la convalidació).
  • Es pot sol·licitar convalidació de sexennis de qualsevol camp (també el de transferència).

Cal desar la informació introduïda, com a màxim, cada 20 minuts (es recomana no esperar al màxim); així, encara que caiga la sessió, es pot recuperar clicant a “Esborrany”.

– Encara que els camps lliures de cada aportació (Breu resum i Indicis de qualitat) permeten escriure més de 4.000 caràcters per a les aportacions ordinàries i més de 1.000 per a les substitutòries, les persones avaluadores només veuran els 4.000 i 1.000 primers, respectivament. Per tant, és recomanable escriure-ho abans en un Word i després copiar-ho i enganxar-ho a l’aplicació.

– En aquesta convocatòria és obligat incloure a la sol·licitud:

  • El número ORCID
  • El DOI de cada aportació, si en té
  • El PDF de cada aportació (també de les substitutòries)
  • Si es tracta d’un llibre, l’escanejat complet (tot i que això va contra la Llei de propietat intel·lectual!!!!)

– Les situacions especials com permisos de maternitat o paternitat, excedència per cura de fills o familiars dependents, violència de gènere, baixes llargues per malaltia, etc., permeten prorrogar 1 any el darrer sexenni concedit per cada permís/excedència gaudit, així com incloure aportacions de recerca dels períodes. En aquests casos, s’hi ha de fer constar el període i aportar la documentació corresponent.

– Les sol·licituds se signen amb el mateix enviament; després cal baixar i desar el PDF que acredita l’enviament oficial (Certificat de Registre).

– En el cas del personal funcionari se li comunicarà directament la Resolució; en el del personal laboral, es comunicarà al centre amb què existeix el conveni encara que, en aquesta Convocatòria, s’avisarà també a la persona sol·licitant per correu electrònic.

– Totes les patents seran valorades pel Comité 6.

– S’ha duplicat el nombre de persones avaluadores ja que es preveu un augment considerable del nombre de sol·licituds (s’esperen unes 20.000, aproximadament).

RECURSOS

– El Ple de la CNEAI atendrà els recursos que es plantegen. Cada recurs s’assignarà a dues persones diferents de les que en van fer l’avaluació.

– Totes les sol·licituds, així com també els recursos, estaran resolts a finals de juliol.

– En cas de dubte, cal enviar un correu a ANECA respon i des d’allí derivaran cada missatge a la persona pertinent.

VALORACIÓ

Des d’STEPV considerem que s’hauria de limitar la discrecionalitat tècnica, millorant la seguretat jurídica dels sol·licitants i disminuint-ne la indefensió, així com els casos d’avaluacions arbitràries que, de vegades, obliguen a plantejar recursos en via administrativa o, fins i tot, judicial.

També caldria millorar la web que, com tots els anys, ja ha començat a donar problemes, que segurament se solucionaran en els pròxims dies. A més, els diferents camps que cal emplenar haurien de permetre escriure només allò que realment arribarà a les comissions i, per tant, serà avaluat.

Finalment, convé insistir en la necessitat d’informar abans que comence el termini de cada convocatòria i no com s’acostuma a fer quan ja fa dies que s’ha obert la convocatòria.

Descarrega’t aquesta informació en PDF:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 9 13 ?