STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Sexennis d’investigació

L’1 de gener es van publicar en el BOE la convocatòria i els criteris del sexenni d’investigació que avalua la CNEAI. El termini de sol·licitud és del 17 de gener al 7 de febrer de 2022. El dia 19 de gener en ANECAtv es realitzaran quatre sessions de #ConversacionesConANECA per tal d’explicar els barems i el procediment. Ací teniu els horaris:

Informació important per al professorat contractat

D’acord amb la convocatòria, la presentació de la sol·licitud requereix obligatòriament la realització de dos tràmits telemàtics:

-el primer, davant la Universitat de València: seguint les instruccions indicades en la convocatòria, mitjançant el formulari electrònic d’instància interna accessible en el següent enllaç

-el segon mitjançant la seu electrònica d’ANECA

Finalment, cal advertir que enguany no hi haurà convocatòria d’avaluació per la l’AVAP, que ha estat substituïda per aquesta davant l’ANECA.

A més, en cas de primera avaluació davant l’ANECA, i en el supòsit de tindre sexennis avaluats per l’AVAP, cal sotmetre a l’ANECA tota l’activitat investigadora realitzada, tot i que haja estat avaluada per l’AVAP, ja  que l’ANECA no convalida els sexennis AVAP.

Normativa

-Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora. 

-Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. 

-Resolució de 27 de desembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’aprova la convocatòria d’avaluació per l’ANECA de l’activitat investigadora de determinades categories del professorat i del personal investigador doctor contractat.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 5 ?