STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV rebutja l’esborrany del nou estatut del PDI

El Sindicat considera que aquest text no ix de l’anàlisi de la problemàtica real de la universitat pública de l’Estat, i en conseqüència no aporta solucions

El passat 1 de juliol el Ministeri d’Universitats va enviar un esborrany inicial sobre el futur estatut per al Personal Docent i Investigador a partir del qual mantindrà una primera ronda de reunions amb les organitzacions sindicals, la CRUE i les comunitats autònomes.

Moltes de les propostes que contempla l’esborrany d’estatut del PDI afegeixen nous problemes. Per la qual cosa STEPV demana la seua retirada i un debat més ampli amb la participació activa del professorat universitari.
El text presenta els següents problemes:

 • Multiplica les figures contractuals precàries o no estables, amb l’objectiu últim d’acabar amb el funcionariat en la Universitat.
 • Crea una carrera laboral paral·lela a la funcionarial amb la creació de figures de Catedràtic contractat i Titular contractat. Aquesta carrera laboral no aporta beneficis al professorat ni a la universitat.
 • Genera incertesa sobre els actuals col·lectius de Professorat Ajudant Doctor o Professorat Contractat Doctor.
 • No garanteix la consolidació o estabilització de les 33.954 persones que segons el propi Esborrany formen part del professorat associat (34,1% del conjunt del PDI de les Universitats públiques estatals), ni de les diferents figures becàries.
 • Continua menystenint la dedicació docent.
 • Incrementa una vegada més les tasques burocràtiques i, en general, la càrrega laboral del PDI.
 • No reforça la “llibertat de càtedra”, és més, la debilita en aprofundir en la precarietat laboral.
 • Ataca l’autonomia universitària en la composició de les comissions de contractació.
 • No aborda els problemes de l’avaluació de la tasca investigadora del professorat. No aposta per un model de la producció científica universitària en obert, dins del qual l’impacte social siga el principal element, sinó que deixa intactes els mecanismes privats d’avaluació i mesurament de qualitat, així com els seus criteris; però sí augmenta, en canvi, les seues exigències.
 • Vol apostar per l’atracció de talent investigador quan ni tan sols es pot retenir el que ja existeix a les nostres Universitats.
 • No mostra claredat sobre les condicions de mobilitat que es preveu exigir al professorat, i no té en compte circumstàncies com la conciliació familiar, el gènere, les diferents condicions de les tasques investigadores i, en general, curriculars, incloent els períodes pre i post-doctorals.
 • En general, no desenvolupa mínimes mesures de conciliació familiar i pot ser que no arriben a existir en cap Universitat.
 • Pretén subordinar encara més la Universitat pública a l’empresa (per això el previ deslligament de la Ciència i la Investigació-Innovació del Ministeri d’Universitats).
 • I per agreujar-ho encara més, l’esborrany no ve acompanyat d’una memòria econòmica, que li dote de versemblança i viabilitat.

Perquè volem una universitat pública en valencià, feminista, laica, tSTEPV defensa que l’estatut del personal docent i investigador ha de fer-se sota els principis següents que, òbviament, l’esborrany no recull:

 • Plantilles estables amb el reconeixement dels mateixos drets per a totes les treballadores i treballadors. Volem uns sistemes d’accés i promoció públics i transparents, a més d’unes condicions laborals dignes, saludables i que permeten la conciliació familiar i la realització personal.
 • Avaluació de la investigació i de la docència per criteris que no reproduïsquen els models de productivitat empresarial, sinó un sistema públic d’avaluació de la qualitat de la docència i de la producció científica universitària en obert, i destinada a la societat amb repositoris accessibles.

Perquè volem una universitat pública en valencià, feminista, laica, transparent, crítica i gratuïta.

Category: PDI

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 4 13 ?