STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Algunes consideracions sobre el teletreball

STEPV per la negociació immediata del teletreball

 En primer lloc cal aclarir els conceptes. Una cosa és el treball no presencial, posat en marxa per esdeveniments externs i sobrevinguts (el confinament decretat amb l’estat d’alarma), molt a  corre-cuita i de manera improvisada, comptant amb els mitjans que disposaven a casa les treballadores i treballadors, i una altra ben distinta el teletreball, on les condicions laborals estan regulades mitjançant negociació amb les organitzacions sindicals.

Sense dubte la implantació del teletreball té avantatges econòmics, mediambientals, contra la despoblació rural, i de cara a una millor efectivitat de la conciliació i altres drets del personal al servei de les administracions públiques. El teletreball permet estalviar temps i diners en transports, dinars fora de casa, s’eviten els riscos d’accidents en els viatges en carretera.

Però el teletreball també té riscos que no convé ometre. No podem caure en la ingenuïtat de pensar que, pel que fa al teletreball tot són avantatges. Quan el saló de ta casa es converteix en la teua oficina es corre el risc que s’acaben esborrant els límits que ha d’haver entre l’àmbit personal i el laboral, es pot perdre el dret a la desconnexió. A més, el treball és un àmbit molt important per a la socialització. No debades en el teletreball abunda la precarització de les relacions laborals, amb treballadores i treballadors sense horaris fixos, amb completa disponibilitat,sovint són ells mateixos els que han de posar els mitjans de producció i, sobretot, sense drets laborals i aïllats de la resta de treballadors i treballadores. Una precarització que, es vulga o no, també es dóna en les administracions públiques, inclosa la nostra universitat.

Cal donar a la qüestió una perspectiva de gènere. Les tasques de la casa i totes les relacionades amb la cura de fills i de familiars dependents continua recaent majoritàriament sobre les dones. Segons l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), durant la pandèmia de la COVID-19, amb les escoles i centres de majors tancats, aquestes tasques no remunerades són realitzades pel 47,5% de les dones, davant el 31,7% en el cas dels homes. A més, les dones dediquen una mitjana de 39 minuts diaris més que els homes a l’educació i cura dels fills i 46 minuts més a realitzar tasques domèstiques. La conciliació, sense corresponsabilitat, no fa més que perpetuar els rols assignats a cada gènere, de manera que les tasques relacionades amb la cura de la casa i les persones recau, de nou, en les dones.

És el moment de posar-nos al dia. No deixem passar l’ocasió, els canvis ja fa temps que estan en marxa en altres països i en altres sectors de l’economia. El futur, les noves modalitats de treball ja estan ara i ací. Per a l’STEPV urgeix la negociació de les condicions laborals del personal de la Universitat que treballa des de casa, sempre que les característiques del lloc de treball ho permeten i de forma voluntària, ja que el teletreball ha de ser una opció per a qui el demane. El teletreball ha de servir per millorar la vida de les persones, no per precaritzar-les.

Ara, el que toca és reconèixer i agrair l’extraordinari treball realitzat per les treballadores i treballadors en tots els nivells en què s’estructuren els recursos humans de la Universitat i tot seguit, encarar el futur erigint-se en l’avantguarda d’una aposta decidida “per la regulació i la normalització del treball a distància com a modalitat d’acompliment “normal” més enllà de la present situació de crisi sanitària.

STEPV PER LA NEGOCIACIÓ IMMEDIATA DEL TELETREBALL

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 7 ?