STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

El personal interí després de la Sentència del TJUE

Davant de futurs canvis normatius

La posició de l’STEPV front a la situació del personal interí sempre ha sigut la mateixa: que les universitats enceten processos de consolidació mitjançant un accés diferenciat. La recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dóna algunes pautes, però deixa en mans dels tribunals espanyols la resolució de les sentències que puguen sorgir en el futur.

Tot i això, dita sentència reconeix de manera clara

 • que hi ha abús de la temporalitat tant en l’encadenament de contractacions temporals com si només s’ha produït un sol nomenament perllongat en el temps
 • que no són adequats els processos selectius oberts ni per a previndre ni per sancionar adequadament aquest abús, ja que no es protegeix la persona que ha patit aquest abús de temporalitat

Per a STEPV, i així ho vàrem dir en les conclusions del nostre informe sobre la Sentència del TJUE, cal un desenvolupament legal que permeta la realització de proves realment de consolidació, mitjançant convocatòries restringides o concurs de mèrits del personal interí de les universitats públiques, ja que el personal a consolidar ha demostrat de manera efectiva, durant tots els anys de servei, que disposa dels coneixements necessaris per a desenvolupar el seu lloc de treball, i en la gran majoria dels casos van accedir als llocs havent superat ja els exercicis d’una o vàries oposicions.

Durant els darrers dies s’ha publicat en premsa que el Govern Espanyol prepara un canvi de legislació. De moment no sabem en què consistirà aquest canvi. Per a STEPV és el moment d’obrir processos reals de consolidació de les persones interines, i de rectificar la política seguida fins ara, consistent en traure ofertes d’ocupació pública àmplies amb processos selectius per torn lliure, una política criticada per la recent sentència del TJUE.

Les nostres demandes

A nivell estatal:

 • Modificacions legislatives que permeten processos selectius d’accés diferenciat al personal interí de les administracions públiques (AAPP) en general i de les universitats públiques en particular i una major autonomia a les comunitats autònomes i universitats per a desplegar-los.
 • Un compromís real en reparar l’abús de la temporalitat de l’ocupació en les AAPP en general i en les universitats públiques en particular.
 • Supressió de la taxa de reposició.
 • Un millor finançament autonòmic.


A nivell autonòmic:

 • Desplegament dels canvis legislatius estatals per facilitar a les universitats la convocatòria de processos d’accés diferenciat al personal interí.
 • Un compromís real en la reducció de la temporalitat d’ocupació en les universitats públiques valencianes.
 • Millora del finançament de les universitats públiques valencianes per tal d’augmentar la capacitat de despesa del capítol 1 dels pressupostos.


Pel que fa a les universitats públiques valencianes:

 • Negociació de les convocatòries de consolidació amb accés diferenciat.
 • Negociació de les plantilles, congelades des del 2012; recuperació de les places perdudes, per fer front a les noves necessitats de les universitats públiques.
 • Un compromís real per a evitar les males pràctiques de contractació a les universitats i així s’evite en el futur l’abús de la temporalitat en les universitats.

Per l’estabilitat laboral de la plantilla

Per uns autèntics processos d’estabilització

Les persones interines i temporals no són d’usar i tirar

Més informació:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 11 5 ?