STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Com afectarà a les universitats el pas a la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

Segons l’Ordre SND/399/2020, publicat al BOE el 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, es podrà:

 • Procedir a l’obertura dels centres educatius i universitaris per a la seua desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives.
 • Procedir a la reobertura dels laboratoris universitaris.
 • Recuperar l’activitat que s’haguera alentit en les instal·lacions cientificotècniques i a la celebració de seminaris, congressos i esdeveniments en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació.
 • Incorporar en les diferents fases alguns serveis bibliotecaris.

Reobertura dels centres i laboratoris universitaris (Article 20)

Es podrà procedir a l’obertura dels centres universitaris per dur a terme la seua desinfecció i condicionaments, així com gestions administratives inajornables.
Es podrà procedir a l’obertura dels laboratoris universitaris per a les tasques d’investigació que els són pròpies. El personal de laboratori haurà de desinfectar tot el material utilitzat un cop finalitzat el seu ús.
Per procedir a la seua reobertura, els centres i laboratoris universitaris hauran de complir les següents mesures d’higiene o prevenció:

 • Neteja i desinfecció del centre.
 • Manteniment de les distàncies de seguretat interpersonal exigides.
 • Limitació al màxim possible l’ús de documents en paper i la seua circulació.
 • Els llocs d’atenció al públic disposaran de mesures de separació entre el personal i els usuaris.
 • Les universitats hauran de proveir al personal del material de protecció necessari per a la realització de les seues funcions.

Reobertura de les biblioteques (Article 23)

 • Es podrà procedir a l’obertura de les biblioteques per a les activitats de préstec i devolució d’obres, lectura en sala, així com per a informació bibliogràfica i bibliotecària.
 • No podran dur-se a terme activitats culturals, activitats d’estudi en sala o de préstec interbibliotecari.
 • No es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques destinats per a l’ús públic dels ciutadans, així com de catàlegs d’accés públic en línia o catàlegs en fitxes de la biblioteca.
 • En les biblioteques especialitzades o amb fons antics, únics, especials o exclosos de préstec domiciliari per qualsevol motiu, es podrà permetre la consulta de publicacions amb reducció d’aforament i només en els casos en què es consideri necessari.
 • Les obres seran sol·licitades pels usuaris i proporcionades pel personal de la biblioteca. Una vegada consultades, es dipositaran en un lloc apartat i separades entre si durant al menys catorze dies. Les col·leccions en lliure accés romandran tancades al públic.
 • Les mesures d’higiene i de prevenció a les biblioteques estan regulades a l’article 24 d’aquesta Ordre

La reobertura gradual d’instal·lacions cientificotècniques i la celebració de seminaris i congressos científics o innovadors es troben regulades en els articles 21 i 22 respectivament.

Al País Valencià, de moment totes aquestes mesures només es poden aplicar als departaments de salut que ja es troben en la fase 1 del Pla:

 • Vinaròs
 • Requena, Xàtiva-Ontinyent i Gandia
 • Alcoi, Dénia, la Marina Baixa, Elda, Oriola i Torrevella

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 7 11 ?