STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV informa: La jubilació en Classes Passives no ha canviat

Davant la confusió creada per la publicació el passat 22 d’abril del Reial Decret Llei 15/2020 (i, en concret les disposicions addicionals 5, 6, 7 i 8), STEPV vol aclarir que en cap moment es desprén que les condicions de jubilació en classes passives per al funcionariat de carrera d’abans de l’1 de gener de 2011 es modifiquen o alteren.

Les disposicions addicionals sols fan referència a prestacions ja reconegudes per actes de terrorisme, VIH, actes de guerra, etc., les quals seran abonades, des de l’entrada en vigor d’aquest RDL per la Seguretat Social.

El que es modifica és la gestió, que es transfereix a la Seguretat Social. No afecta, per tant, al dret substantiu, sinó a la tramitació. El règim de Classes Passives -encara que des de 2011 es troba en extinció- no canvia, però sí l’òrgan de gestió i resolució que serà a partir d’ara Seguretat Social.

STEPV continua exigint que es mantinguen les condicions de jubilació de Classes Passives no només per al funcionariat de carrera anterior a 2011, sinó per a tot el conjunt de professorat i continuarà treballant perquè siga així.

Category: Legislació, PDI

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 8 12 ?