STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV davant la finalització del curs acadèmic

La pandèmia de la COVID-19 està posant a prova les institucions de la nostra societat, situant-les al límit de les seues capacitats, en primer lloc la sanitat pública, però també l’educació, els serveis socials, el sistema públic de pensions; és a dir, els quatre pilars de l’estat del benestar. Aquesta crisi sanitària, de conseqüències imprevisibles, està sotmetent al propi sistema i per suposat a les persones que s’enfronten a la pandèmia en primera línia, a situacions d’estrès per a les quals no estàvem preparades i sense els recursos necessaris.

   És indignant que des de certs posicionaments polítics ara es demanen responsabilitats, quan han sigut ells els artífexs de la tempesta perfecta, i els responsables de la precarietat que hui patim: els que socialitzaren les pèrdues de la banca privada, els que implantaren les retallades pressupostàries, amb acomiadaments massius en serveis com sanitat, investigació, educació o serveis socials, els que privatitzaren els serveis públics convertint-los en un negoci lucratiu per a uns pocs; en fi, els responsables de les polítiques neoliberals que hem patit.

   Pel que fa a les universitats públiques, des de l’STEPV compartim l’objectiu de salvar el curs acadèmic. Som plenament conscients que cal fer un gran esforç per evitar la paralització de les línies d’investigació, per garantir la continuïtat de les tasques administratives i mantindre, dins del possible, el funcionament de les institucions universitàries.

   El personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i el personal investigador han hagut d’adaptar el mètode de treball a la modalitat telemàtica, per a la qual cosa han hagut de familiaritzar-se amb noves eines de treball, etc. El personal ha hagut d’aprendre a treballar d’una altra manera en un temps rècord.

   S’està exigint molt a la plantilla. A la sobrecàrrega de treball, de vegades, se suma la incertesa. Pel que fa a la docència i a l’avaluació no presencial, s’està treballant a contrarellotge per adaptar les metodologies i els criteris i donar-los transparència en un temps rècord, amb l’elaboració de les fitxes addenda de cada assignatura, exigides per l’ANECA i l’AVAP. I tota aquesta feina s’està realitzant amb els mitjans materials personals de casa i sense limitacions. A més, es tracta d’una tasca complicada que ha de proporcionar garanties que s’està avaluant realment l’estudiantat matriculat i no terceres persones.

   El confinament de les treballadores i treballadors de les universitats, el tancament dels centres escolars i dels centres de la tercera edat, fa necessàries més que mai mesures de conciliació. No pot ser que el calendari de reunions a les universitats incloguen diumenges i festius. S’ha de pensar en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com en el dret al descans.

   STEPV lluitarà per la continuïtat dels contractes el curs vinent, del personal sense vinculació permanent. Per al nostre sindicat és una prioritat l’estabilitat laboral de totes les treballadores i treballadors, tant al sector privat com a les administracions públiques.

   Una altra qüestió no menys important per a STEPV és la tornada al lloc de treball, cal aclarir com es produirà la incorporació al treball presencial, un assumpte que ha de ser negociat amb la representació sindical.

   No volem finalitzar l’escrit sense agrair el sacrifici personal i la dedicació extraordinària de la plantilla de PDI, PAS i PI a causa de la sobrecàrrega que estan patint en aquesta etapa, sovint sense el suport que caldria tindre en moments com aquest. No oblidem el personal del sector públic de les universitats, fundacions i altres centres de titularitat pròpia, com tampoc el treball personal de les empreses externes, que han garantit que l’accés a les dependències de les universitats es fera en les condicions adequades.

STEPV PER LA DEFENSA D’UNES CONDICIONS LABORALS DIGNES I PER UN TREBALL SALUDABLE.

Dimecres, 15 d’abril de 2020

Secretariat Nacional d’Universitats de l’STEPV

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 12 5 ?