STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Noves mesures relatives al personal temporal de les universitats

Ahir va estar un dia de moltíssima informació d’importància per al professorat i els investigadors laborals. D’una banda, la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) informà de la coordinació de totes les universitats i del Ministeri d’Universitats per a dur a terme una sèrie d’accions. De l’altra, el Consell de Ministres va aprovar una de les mesures apuntades dies enrere, juntament amb una altra de les aparegudes en la comunicació de la CRUE.

En concret, el Consell de Ministres aprovà un “tercer paquet de mesures de suport a la crisi de la COVID-19”. En aquest s’assenyala que tots aquells contractes de professors associats, visitants, ajudants i ajudants doctors la vigència dels quals finalitze durant el període d’Estat d’Alarma seran prorrogats automàticament per un període de temps igual a la durada de l’esmentat Estat d’Alarma. Excepcionalment, es podran prorrogar durant tres mesos més. El mateix cal assenyalar per als contractes d’FPU i FPI (i entenem que per a contractes Juan de la Cierva, Ramón i Cajal, etc.). En concret el text diu el següent: “De la mateixa manera es prorroguen els contractes de personal investigador procedents de convocatòries d’ajuts de recursos humans realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació.”

Paral·lelament, el Ministeri de Ciència i Innovació va publicar una nota informativa que porta per títol “El Govern prorroga la vigència dels contractes de personal investigador”. En ella assenyala que “les entitats que hagen subscrit contractes de treball de durada determinada amb càrrec a finançament procedent de convocatòries d’ajuts de recursos humans, podran prorrogar-ne la vigència, exclusivament quan reste un any o menys per a la finalització dels corresponents contractes de treball. En conseqüència, aquesta mesura afectarà els contractes derivats de les convocatòries realitzades per l’Agència Estatal d’Investigació”. En aquesta nota s’afegeix una cosa que no apareix en el text del Consell de Ministres i són tots aquells contractes als quals reste un any o menys per a la seua finalització. És a dir, no indica la necessitat que vença el contracte durant l’Estat d’Alarma. Òbviament, o se’ns ha escapat alguna cosa dins del text del Consell de Ministres o es tracta d’una incongruència.

Tant el contingut del paquet de mesures com el de la nota informativa s’han publicat en forma de Reial Decret-llei en el BOE de hui. Ho podeu veure ací.

Amb tot això, ens queda el dubte de què ocorrerà en els casos de personal investigador associat a projectes (PAS i PUI) i amb els contractes d’investigació de la DGA. Així mateix, ens agradaria que s’aclarís la incongruència esmentada més amunt.

Entenem que tots els contractes temporals, laborals i interins tant del PDI (Personal Universitari d’Investigació -PUI-, contractats en el marc de programes d’investigació Juan de la Cierva, Ramón i Cajal o similars; el Personal Investigador en Formació, o els laborals d’investigació) com el personal d’administració i serveis (PAS) d’aquesta Universitat han de ser prorrogats pel temps que dure l’Estat d’Alarma.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 14 3 ?