STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Intersindical Valenciana cedeix la seua subvenció pública per representativitat a programes d’assistència sanitària o d’ajuda a col·lectius vulnerables

Al sindicat som conscients que estem davant una emergència sanitària on està en joc la salut o la vida de moltes persones i que, a més, aquesta crisis sanitària està afectant d’una forma severa al conjunt de la classe treballadora i especialment als grups socials més vulnerables.

Al mateix temps, també som conscients de que les finances de la Generalitat Valenciana estan en una situació de debilitat econòmica, que dificultarà enormement la seua capacitat per destinar recursos extraordinaris per fer front a la crisi; la qual cosa, sense dubte, es traduirà en un perjudici per la societat valenciana, bé a curt termini per les dificultats per reforçar els serveis sanitaris o els serveis socials o bé, a llarg termini, hipotecant encara més les nostres institucions i el nostre futur com a poble.

És per això que el Secretariat Confederal de la Intersindical Valenciana on estan representats la totalitat dels sindicats integrants de la Confederació (STEPV, STAS, Intersindical Salut, STICS, STM, CAT, TUC, OSUT, SF-Intersindical) ha decidit, per unanimitat, renunciar a la subvenció de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, destinada als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat per a l’exercici 2020; i que l’import de la mateixa es destine a programes d’assistència sanitària o d’ajuda als col·lectius socials més vulnerables.
Atenent a la quantia de la subvenció de l’any passat, estaríem parlant d’una quantitat que rondaria els 67.000 €. Una quantitat que, sabem no és significativa davant les necessitats del moment actual, però també és cert que si conseguim sumar moltes modestes aportacions del conjunt de la societat civil, la contribució pot ser important i, més en un moment com aquest en que qualsevol ajuda sempre és bona.

A canvi de la cessió, només demanem que, per part del Conseller d’Hisenda es certifique la transferència de crèdit, per l’import de la subvenció que corresponga a la Intersindical Valenciana, del programa pressupostari 315.10 de condicions de treball i administració de relacions laborals (3.050.000 €), de la Direcció General de Treball al programa d’assistència sanitària o de serveis socials que el Consell considere més necessitat de recursos.

La situació de crisis sanitària i social que estem vivint, requereix que tots i totes col·laborem en la mesura de les nostres possibilitat i que la solidaritat ha d’estar el motor de cohesió social que ens permeta superar la situació. El compromís transversal amb la classe treballadora i amb el poble valencià de la Intersindical Valenciana és inquebrantable i, és, en aquest sentit, que davant de moments de dificultat, hem de donar el millor de cadascú de nosaltres.


Intersindical Valenciana està formada pels sindicats:

-Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i Serveis Públics (STAS)
-Intersindical Salut
-Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV)
-Sindicat de Treballadors i Treballadores del Metall (STM)
-Sindicat de Treballadores i Treballadors de la Indústria, Comerç i Serveis (STICS)
-Sindicat Ferroviari del País Valencià (SF-i)
-Col·lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors del País Valencià (CATPV)
-Sindicat de Treballadores i Treballadors per la Unitat de Classe (TUC)
-Organització Sindical Unitària de Treballadors i Treballadores (OSUT)
-Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades
-Intersindical Jove

Category: Salut laboral

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 9 10 ?