STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV demana el tancament total de la Universitat de València

El sindicat insta a respectar l’obligació del confinament domiciliari de les seues treballadores i treballadors els propers 15 dies

Estem davant d’una situació inèdita, d’emergència sanitària, laboral, econòmica i social que afecta tots els àmbits de la societat i que requereix la intervenció de l’Estat, de la Generalitat i de la resta d’Administracions Públiques per a assegurar la superació de la crisi i minimitzar en la mesura del possible els seus efectes. És per això que els poders públics han d’intervindre sense complexos i pensar en el conjunt de la societat, amb la mirada posada a evitar que la pandèmia de coronavirus l’acaben pagant els col·lectius més vulnerables i la classe treballadora en el seu conjunt.

Des de STEPV tenim el convenciment que la nostra actuació com a empleades i empleats públics ha de vetlar, en la mesura de les nostres disponibilitats i possibilitats, per atenuar els efectes de la pandèmia.

STEPV ja va sol·licitar el proppassat dijous 12 de març, en la reunió que mantinguérem amb la rectora, el Comitè d’Emergències, degans i sindicats, i amb posterioritatel tancament de la Universitat de València i va demanar que tot el personal, sense excepció, es quedara a casa, tal com ha decretat el govern de l’Estat. Era previsible, atès el ritme vertiginós de les decisions i missatges que s’anaven produint. En eixe sentit, STEPV ha mostrat, des del primer moment d’aquesta crisi sanitària, la seua disposició a la col·laboració amb l’equip rectoral, per tal de garantir la salut i la seguretat del conjunt de la comunitat universitària, incloent-hi la del personal que hi treballa.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, preveu una vigència de les seues mesures de quinze dies naturals, una setmana més que el previst a la Universitat. A més, en la seua disposició addicional tercera s’estableix la suspensió de terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. No debades, la Universitat de valència ha ajornat el termini de presentació dels mèrits curriculars en la fase de concurs de les proves selectives de l’Escala administrativa, així com de l’examen per a la creació d’una Borsa de treball temporal de l’Escala Tècnica Superior de prevenció.

Per a STEPV, mentre dure l’estat d’alarma, no es justifica l’assistència del personal als centres de treball, incloses fundacions, Centre d’Idiomes, així com empreses externes. Cal tancar tots els edificis i instal·lacions de la Universitat de València, com ha fet la Universitat d’Alacant: mesures per al PDI i mesures per al PAS.

Una vegada més STEPV insta a la Universitat de València a desenvolupar la modalitat de teletreball per al PAS.

Per a STEPV també cal adoptar mesures de conciliació familiar, facilitant la permanència en el domicili familiar dels empleats i empleades que tinguen al seu càrrec menors, o persones dependents, degut al tancament dels centres d’educatius i centres de dia, com ha fet la Direcció General de Funció Pública en la seua Nota informativa amb motiu del COVID-19.

Finalment, STEPV anima a la comunitat universitària a seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries, a quedar-se a casa, a exercir un consum responsable i no deixar-se dur per la por i a carregar-se de paciència i ànim per eixir d’aquesta situació com més prompte millor. Amb la unitat i la confluència d’actuacions entre ciutadania, poders públics i organitzacions cíviques guanyarem la batalla a la pandèmia.

Entre tots i totes ho aconseguirem.

Category: PAS, PDI, Salut laboral

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 4 5 ?