STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Per què STEPV defensa la reducció de jornada per al PAS major de 60 anys?

Per què STEPV defensa la reducció de jornada per al PAS major de 60 anys?

STEPV ha estat l’únic sindicat que ha demanant una reducció de jornada sense reducció de sou per al PAS major de 60 anys; una proposta que va ser aprovada al Claustre de la Universitat el juliol del 2015, i aprovada (ACUV 18/2015).

STEPV ha presentat aquesta proposta en mesa negociadora en dues ocasions:

 • la primera va ser el 12 d’abril de 2017
 • la segona va ser el 18 d’abril de 2018, passades les eleccions al Rectorat

En les dues ocasions topàrem amb la negativa de la Universitat i, malauradament, amb el silenci de la resta de sindicats amb representació en mesa negociadora.

Dit açò, des de l’STEPV insistim en la necessitat d’implantar aquesta reducció de jornada per moltes raons:

 1. La Universitat de València té potestat per regular, en l’àmbit de la negociació col·lectiva, els requisits per a una reducció de jornada laboral en virtut de l’article 68.1 de la Llei 10/2010 de la Generalitat Valenciana, el qual diu: “Cada administració determinarà la jornada general i les especials de treball del personal funcionari així com els supòsits en què podrà ser a temps parcial. Així mateix, s’establirà la jornada màxima setmanal i la fórmula per al còmput anual de la jornada.”.
 2. Com hem dit més amunt, la mesura va ser aprovada al Claustre de la Universitat de València, òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, on es dugué per ser debatuda com a proposta una baixada de les taxes universitàries, l’establiment d’un límit màxim de 240 hores de docència anual per al PDI (el que sí que es va aconseguir) i la reducció de la jornada laboral per al PAS major de 60 anys en condicions similars a les aplicades en la Universitat d’Alacant.
 3. L’ endarreriment progressiu de l’edat de jubilació ha de ser compensat amb una reducció de jornada laboral, per tal d’alleugerir la càrrega de treball.
 4. L’augment de l’esperança de vida no implica un allargament del temps en què les persones ens trobem en plenitud de facultats, sinó més aviat un allargament de l’ancianitat. En realitat els efectes de l’envelliment es fan visibles en apropar-se les persones a l’edat de jubilació.
 5. El manteniment de la jornada laboral en majors de 60 anys correlaciona amb un descens de la productivitat.
 6. Cal passar d’una cultura del treball «presentista» cap a una altra que tinga en compte la qualitat de vida de les persones i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 7. Les administracions públiques, i particularment la nostra Universitat, tenen un problema de relleu generacional, una manera d’aprofitar l’experiència de les companyes i companys que es troben prop de la jubilació podria ser la tutorització de les persones que comencen a treballar en la Universitat.

Què és el que al·lega la Universitat per no acceptar la nostra proposta? Que no seria possible la seua implantació; per demostrar-ho multiplica el nombre de persones susceptibles d’acollir-se a una reducció de jornada per les hores de reducció i fa el càlcul d’hores anual «perdudes». No obstant això la proposta que fem, que no és la de la Universitat d’Alacant,

 1. manté l’horari troncal, amb la qual cosa el servei no queda desatès
 2. el que fa és ajustar la jornada enregistrada pel GDH a la realment productiva (més hores en el lloc de treball no és sinònim de més productivitat).

Per a STEPV «l’impacte» que tindria la mesura no és com suposa la Universitat, pel contrari, tindria un efecte positiu sobre el treball realitzat, que és el que caldria perseguir. STEPV seguirà defensant aquesta iniciativa.

Category: PAS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 14 15 ?