STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV presenta contenciós contra la resolució de la UV en el procés selectiu del C1 Administració general

STEPV presenta contenciós contra la resolució de la UV en el procés selectiu del C1 Administració general 

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià ha presentat aquest matí un recurs contra la resolució de la Universitat de València del passat 18 de febrer.

En dita resolució la Universitat estimà parcialment el recurs potestatiu de reposició, presentat per un grup d’aspirants a les proves selectives de l’escala administrativa d’aquesta institució.

El personal interí de la UV queda desafavorit en la convocatòria

D’aquesta manera, la resolució equipara la puntuació de l’experiència adquirida a la Universitat de València amb l’adquirida en qualsevol universitat pública i, a més, la diferència entre la puntuació atorgada a l’experiència en les universitats públiques i l’adquirida en qualsevol altra administració pública és de tan sols 5 centèsimes per mes treballat. Aquest fet provoca que qualsevol aspirant que haja treballat en l’administració pública un mínim de 10 anys, tindria la màxima puntuació, cosa que desafavoriria un gran nombre del personal interí de la Universitat de València, el qual ja passà per un procés selectiu i que ha estat donant cobertura a la institució en aquests anys. Ara, la Universitat es desentén de tot aquest personal i l’aboca a un futur d’incertesa i inestabilitat laboral.
La Universitat de València, a diferència de la resta d’administracions públiques valencianes, no ha oferit cap solució que minimitze aquest desavantatge amb què el seu personal interí haurà de participar en les oposicions d’aquesta escala (i en futures convocatòries).  
Així, en atenció a la demanda expressada majoritàriament en l’assemblea de treballadores i treballadors de la Universitat de València, celebrada el passat 7 de març a la sala d’actes del Rectorat i a la qual assistiren més de 180 persones interines, l’STEPV ha presentat l’esmentat recurs contenciós-administratiu.

Category: PAS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 5 ?