STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa negociadora del 29 de març de 2019

Mesa Negociadora que tindrà lloc el 29 de març amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació, si escau, del III Pla d’Igualtat de la Universitat de València.

3. Aprovació, si escau, de la distribució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019 per a PDI de la Universitat de València.

4. Aprovació, si escau, dels Criteris de Promoció del Professorat per al curs 2019/2020:    Criteris de promoció curs 2019-2020    Informe econòmic

5. Aprovació, si escau, de la Modificació del Reglament per a l’Estabilització del Professorat Associat de la Universitat de València

6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València.

7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València: modificació de la normativa de borses    text refós

8. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 2/2019 de PAS de la Universitat de València: memòria justificativa    cost pressupostari    reserva de crèdit

9. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de jornada i horaris de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València

10. Reducció de tres crèdits docència per al PDI amb necessitats de conciliació.

11. Torn obert de paraules.

RESUM DE LA MESA NEGOCIADORA DEL 29 DE MARÇ DE 2019

En aquesta mesa negociadora STEPV hem sigut l’únic sindicat en demanar:

  1. que es negocie una nova normativa de borses per l’estabilitat laboral del PAS interí

  2. la jornada laboral de 35 hores per al PAS

  3. la reducció de 3 crèdits de docència per al PDI amb necessitats de conciliació

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

S’aprova l’acta

 

2. Aprovació, si escau, del III Pla d’Igualtat de la Universitat de València

    STEPV valora molt positivament aquest Pla, però assenyala que cal materialitzar-lo implantant mesures concretes de conciliació, com per exemple la reducció de 3 crèdits que l’STEPV ha proposat en aquesta sessió de la mesa negociadora (punt 10)

    S’aprova per unanimitat el IIIer Pla d’Igualtat de la UV.

 

3. Aprovació, si escau, de la distribució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019 per a PDI de la Universitat de València

S’aprova el punt per unanimitat.

 

4. Aprovació, si escau, dels Criteris de Promoció del Professorat per al curs 2019/2020

S’aprova el punt per unanimitat.

 

5. Aprovació, si escau, de la Modificació del Reglament per a l’Estabilització del Professorat Associat de la Universitat de València

    En aquest punt STEPV hem demanat que s’hi incloguen tantes places per a promoció com PDI Associat hi haja acreditat

    S’aprova el punt per unanimitat.

 

6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València

S’aprova el punt per unanimitat.

 

7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València: modificació de la normativa de borses

STEPV en aquest punt ens vàrem abstindre, ja que la normativa actual, que és la de 2007 amb xicotetes modificacions, s’aprovà amb el vot en contra de STEPV. La proposta que ha dut la Universitat de València a la Mesa Negociadora no té altre objectiu que facilitar la gestió de les borses. Per a STEPV és prioritari negociar una nova normativa de borses en la que, per a la seua constitució, tinga un major pes l’antiguitat en el lloc de treball en aquesta universitat, i no com ara, en la que la nota dels exàmens en la fase d’oposició és decisiva. Ací teniu el document que presentem en la mesa negociadora.

El punt queda aprovat amb els vots a favor de Comissions i CSI·F

S’abstenen: STEPV i UGT

 

8. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 2/2019 de PAS de la Universitat de València

El punt s’aprova per unanimitat, amb el següent acord addicional al document, per a les millores retributives del PAS, les quals no arribaren a materialitzar-se per culpa de les retallades:

L’equip de direcció de la Universitat de València adquireix el compromís d’estudiar i implementar fórmules en el present exercici 2019, destinades a recuperar els compromisos econòmics assumits en l’acord de condicions de treball 2008-2011 que no van arribar a executar-se”.

 

9. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de jornada i horaris de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València

    STEPV es quedà sol defensant la jornada laboral de 35 hores i 25 minuts, que és la que està vigent en la Universitat d’Alacant

El Reglament de jornada i horaris de treball queda modificat amb els vots d’UGT, CSI·F i Comissions, de manera que a partir de l’1 de maig del 2019, el PAS amb exclusiva tindrà una jornada de 37 hores i mitja. Per al 2020 la jornada (amb exclusiva) quedaria en 37 hores setmanals.

    Per a STEPV és una millora insuficient: si a la Universitat d’Alacant és possible una jornada laboral de 35 hores, a la Universitat de València també és possible.

 

10. Reducció de tres crèdits docència per al PDI amb necessitats de conciliació (a proposta de l’STEPV)

    STEPV es queda sol defensant la proposta de reducció de 3 crèdits de docència per al PDI amb necessitats de conciliació. Ni la institució ni la resta de sindicats volgueren arribar a un acord per implementar aquesta mesura concreta en la mesa negociadora. Per a STEPV era molt important que s’aprovara ara, i que així es poguera implantar en el curs 2019-2020.

    L’únic que hem aconseguit, a través de la proposta, és que s’aprovara la creació d’una comissió de treball per a implantar mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal, el que ja vàrem demanar en juny de 2018.

    Per a més informació sobre la nostra proposta clica ací

11. Torn obert de paraules

En aquest punt el vicegerent ens informa sobre:

  • el permís per naixement, el qual entra en vigor hui dilluns, 1 d’abril. Estem a l’espera que el vicegerent ens envie la instrucció del permís

  • s’establiran convenis de reciprocitat entre la Generalitat i les universitats públiques per al cobrament de la carrera professional

  • el calendari orientatiu de proves selectives es publicarà abans de Setmana Santa

  • el divendres 5 d’abril es reunirà la Comissió de carrera professional per informar sobre l’enquadrament del personal interí i temporal i establir els terminis per al personal funcionari de carrera que amb anterioritat treballà com interí en altres grups, per tal de sol·licitar el nou enquadrament

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 12 10 ?