STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Documentació de la Mesa Negociadora del proper 13 de febrer de 2019

Documentació de la Mesa Negociadora del proper 13 de febrer amb el següent

 ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. (14 de novembre de 2018)    (21 de desembre de 2018)    (31 d’octubre de 2018)
  2. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de treball de 2018 de PDI de la Universitat de València  (document)    (annex)
  3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 1/2019 de PAS. (memòria)    (cost)
  4. Modificació, si escau, del calendari general de la Universitat de València per a l’any 2019.
  5. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2019.    (almanac 2019)
  6. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València.
  7. Torn obert de paraules.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 4 11 ?