STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Convocatòria certificat R3

L’Agencia Estatal de Investigación ha publicat la convocatòria corresponent a l’any 2023 per a l’obtenció del certificat R3 com a investigador/a establert/a.

Segons l’Agencia Estatal de Investigación, la finalitat és valorar la carrera d’investigadors nacionals i estrangers en el marc d’un itinerari postdoctoral d’accés al Sistema Espanyol de Ciència Tecnologia i Innovació, de manera que permeta reconéixer la seua qualitat i independència investigadora i, complint amb el perfil europeu d’investigador/a establert/a (R3), l’obtenció de la certificació R3 com a investigador/a establert/a.

Es reconeixerà com a mèrit de recerca en els processos selectius de personal de nou ingrés estable i tindrà efectes d’exempció o compensació de part de les proves o fases d’avaluació curricular o equivalents per a agents de les administracions públiques.

Presentació de sol·licituds: del 20 de març al 13 d’abril de 2023 a les 14 hores.

Fitxa de la convocatòria (descripció, requisits, etc.)

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2023, para la obtención del certificado R3 como investigador/a establecido/a, conforme a lo previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Promoció PDI curs 2023-2024

Us informem que del 8 de març al 24 de març s’ha obert un termini perquè el professorat interessat en els processos de promoció descrits en els Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València aplicables per al curs 2023/2024 puga sol·licitar mitjançant el Registre Electrònic adreçat al seu departament la participació en els mateixos.

A continuació teniu els documents necessaris:

Una crònica d’un 8M estrany a la UV

En el marc de la vaga feminista del 8M i de la manifestació estudiantil del matí, una delegació d’STEPV-UV ha volgut fer parada al Rectorat de la Universitat de València on tradicionalment el 8M s’ha fet lectura del manifest de la Universitat de València.

Des d’STEPV-UV s’ha manifestat la manca de comunicació amb les organitzacions sindicals per tal d’informar sobre el canvi en la lectura del manifest, que enguany s’ha fet el 7 de març, sense donar trasllat ni participació a les seccions sindicals. Una errada més de protocol que mostra una manca de tacte i de comunicació entre institució i sindicats. De fet, la lectura es va fer dins de l’edifici i pràcticament només amb els membres del Consell de Govern, que tenia reunió allí, i algunes persones més que es trobaven a l’edifici en aquell moment o que hi treballen.

Aprofitant l’avinentesa, la portaveu d’Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, ha dialogat amb la cap d’unitat de la Unitat d’Igualtat per a expressar el malestar del Sindicat per la programació d’actes culturals en el mateix horari establert per a la manifestació unitària del 8M a la ciutat de València. Una contraprogramació per part de la Universitat de València que no connecta amb el tarannà feminista de la Institució i que cal corregir per a properes vegades.

Finalment, STEPV ha fet una crida a la participació en la manifestació unitària de la vesprada i ha reafermat la sintonia del sindicat amb el moviment feminista.

8M Imparables

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, Intersindical Valenciana junt a Intersindical Dones, hem decidit donar cobertura als col·lectius feministes que decidisquen fer vaga el 8M.

Com ja va passar en 2018, 2019 i 2020, la Intersindical Valenciana s’ha posat al servei del moviment feminista de cara al 8M de 2023. Així ho vam fer amb les 2 convocatòries estatals i una a Alacant en 2020 de vaga feminista (que englobava vaga laboral, estudiantil, de cures i de consum) de 24 hores, que la Intersindical va convocar després que alguna trobada estatal d’assemblea 8M així ho va requerir. I en 2023, el sindicat manté el seu compromís amb les decisions del moviment feminista reunit en assemblees en les que participem activament des de l’inici.

El 8M, totes al carrer
N’hi ha convocades accions durant tot el dia 8, que culminaran en manifestacions que es preveuen tan multitudinàries com les que hem viscut en les convocatòries anteriors.
A les principals ciutats, les manifestacions seran:
Alacant: Escales del Jorge Juan, 19:00 h
Castelló: Plaça de les Aules, 19:00 h
València: Plaça Porta de la Mar, 18:30 h amb l’acte Tisorada al Patriarcat i a les 19:00 h començarà la Manifestació.
Elx: Plaça de l’aparadora, 19:30 h
Gandia: Centre Social Beniopa, 18:30 h.
Ontinyent: Plaça de Santo Domingo, 19:00 h.
Xàtiva: Casa de la Dona, 19:00 h.

Ací podeu consultar alguns dels actes convocats amb motiu del 8M. En aquells que siguen presencials, consulteu si cal fer inscripció prèvia.

Informació sobre la MN del 3 de març

D’entrada, la Secretària General ha informat sobre l’elaboració de la normativa de convivència de la UV. En un any cal tenir elaborat el Reglament disciplinari dels i les estudiants. Les cinc universitats públiques valencianes s’han coordinat per treballar aquest tema. La UV farà un document de Drets i deures dels membres de la comunitat universitària i s’ha creat un grup de treball amb aquesta finalitat; posteriorment hi haurà exposició pública del document i finalment anirà a Consell de Govern.

Pel que fa a la modificació de l’article 1.2 del Reglament per a l’estabilització del professorat associat, s’ha acordat baixar a 8 anys l’antiguitat del professorat associat necessària per demanar l’estabilització. Així, la UV enguany ha arreplegat la reivindicació de l’STEPV sobre l’antiguitat necessària per a estabilitzar el professorat associat. Com sabeu, nosaltres cada any hem demanat que es baixara l’antiguitat de 10 a 8 anys, com ha reclamat el col·lectiu des de fa temps, i enguany per primera vegada es contempla aquesta millora per al professorat associat que vol promocionar a altres figures contractuals.

D’altra banda, s’han aprovat la proposta de distribució de l’oferta d’ocupació pública de PDI per a l’any 2023 i els criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la UV per al curs 2023-2024. La taxa de reposició prevista per a l’any 2023, atenent el nombre de vacants causades durant l’any 2022 i d’acord amb els criteris de càlcul de la LPGE 2023, es concreta a la Universitat de València en 175 places, tot i que aquesta xifra encara està pendent de confirmar pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. D’aquestes possibles places s’ha acordat la següent distribució:

 • 26 places (15% de l’oferta) destinades a l’estabilització d’investigadors o investigadores que hagen obtingut el certificat I3 dins del marc del Programa Ramón i Cajal o altres programes d’investigació d’excel·lència: 13 a CD, 12 a TU i 1 a CU.
 • 80 places per tal d’afavorir l’estabilització del professorat ajudant doctor/a que finalitze elseu contracte fins el 31 de desembre de 2024: 55 a CD i 23 a TU. A més, de 2 a CD que procedeixen de l’OPO 2021 i l’OPO 2022. En total, serien 57 a CD i 23 a TU.
 • 21 places per a l’estabilització del professorat ajudant doctor que finalitze el seu contracte de l’1 de gener al 12 de setembre de 2025 i haja notificat l’acreditació corresponent a la Universitat de València fins l’1 de març de 2023: 14 a CD i 7 a TU.
 • 31 TU per a afavorir la promoció del professorat contractat doctor que estiga acreditat a aquesta figura. A més, de 17 a TU procedents de l’OPO de 2021. En total, serien 48 a TU.
 • 8 a CD, 1 a TU i 1 a CU per a afavorir l’estabilització de professorat associat amb huit anys o més d’antiguitat com a tal a la Universitat de València que estiga acreditat.
 • 6 CD i 2 TU per a atendre necessitats estructurals de plantilla.
 • 33 a CU pel torn de promoció interna per tal d’afavorir la promoció del professorat titular d’universitat que estiga acreditat a la figura de catedràtic/a d’Universitat. Es reservarà 1 CU per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Finalment, la modificació del Reglament del professorat emèrit de la Universitat de València ha estat el tema que més controvèrsia ha generat i, de fet, finalment no ha comptat amb el suport de la bancada sindical. El resultat de la votació ha estat la següent: CCOO a favor; CSIF i CGT abstenció; UGT, SATTUI i STEPV en contra.

En el torn obert de paraula, STEPV ha demanat mamprendre la negociació de la reducció d’hores docents, per exemple per coordinació de grau, de curs, etc. Sobre la denúncia d’STEPV a inspecció de treball Margarita Salas i María Zambrano, la gerència ha informat que quan tinga una posició al respecte ho comunicarà.

Assemblea informativa sobre Margarita Salas i María Zambrano

Inspecció de Treball atén favorablement la denúncia presentada per STEPV contra les 5 Universitats Públiques Valencianes, el passat 28 de juny, i considera que l’actuació d’aquestes en els contractes Margarita Salas i María Zambrano vulneren la normativa de la Seguretat Social.

STEPV convoca una assemblea telemàtica informativa per al dimarts 7 de març a les 17.30 hores a l’enllaç següent: https://meet.goto.com/425526717 (Codi d’accés: 425-526-717)

Inspecció de Treball dona la raó a STEPV: les Universitats han d’assumir la quota patronal de les convocatòries Margarita Salas i María Zambrano

Inspecció de Treball atén favorablement la denúncia presentada per STEPV contra les 5 Universitats Públiques Valencianes, el passat 28 de juny, i considera que l’actuació d’aquestes en els contractes Margarita Salas i María Zambrano vulneren la normativa de la Seguretat Social.

Les universitats públiques valencianes varen publicar aquestes ajudes, destinades a la “formació de joves doctors i doctores i l’atracció de talent internacional”, poc abans d’acabar el curs 2020-2021. En les convocatòries reflectien que la quota patronal havia de ser assumida per la persona beneficiària.

En entendre que la quota patronal no forma part de la nòmina de la persona treballadora, amb la qual cosa no pot imputar-se a l’ajuda, STEPV va presentar denúncia davant la Inspecció de Treball contra les 5 universitats públiques valencianes.

Ara, en la resposta a la denúncia presentada, ens comuniquen que la pràctica de la Universitat de València i la Universitat Politècnica «resulta il·legal» i que, per part d’Inspecció de Treball, s’ha procedit a practicar Actes d’infracció i alçar les pertinents Actes de liquidació.

En el text de l’informe realitzat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social es reconeix que l’actuació empresarial ha produït un evident i injust perjudici econòmic en el professorat-doctor afectat. Aquest fet ha provocat una merma retributiva en les quantitats que tenien dret a percebre, així com també una infracotització en les seues bases de cotització, cosa que repercuteix negativament tant en la Seguretat Social com en el personal treballador beneficiari de les ajudes.

El Sindicat insta a totes les persones afectades de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, així com també de la resta d’universitats, que es posen en contacte amb els nostres Serveis jurídics per tal de procedir a la reclamació individual de les quantitats a percebre.

La modificació de les retribucions del PDI laboral més a prop de ser realitat

Mesa General d’Universitats, 27 de febrer de 2023

Es desbloquegen les qüestions retributives del conveni col·lectiu mitjançant la modificació del del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari, que suposa la revalorització del 9,45% de les retribucions pactades en 2019. Malgrat açò queden alguns temes importants pendents, com ara els triennis per al professorat substitut i els sexennis per a tot el personal docent i investigador. 

Demà s’informarà el Consell Valencià d’Universitats i s’iniciarà el procediment per tramitar la modificació del decret, però cal reprendre les negociacions de seguida per aconseguir la resta de millores. STEPV no renuncia a l’aplicació de tots els complements retributius a tot el professorat laboral, amb independència de la seua categoria professional.

Quant pugen els salaris

L’increment salarial del professorat laboral anirà des del 5,8% que s’aplica al professorat contractat doctor, fins al 40% que, en algunes universitats, s’aplica al professorat associat, el qual també rebrà un complement per antiguitat (triennis) en aquelles universitats en les quals encara no el percep.

Altres figures com el professorat ajudant doctor voran una pujada del 9,3%, el professorat col·laborador d’un 6% i el personal ajudant del 14,2%.

L’acord inclou que els efectes econòmics s’apliquen des de l’1 de gener de 2023.

MN: oferta ocupació PDI 2023 i reglament professorat emèrit

El pròxim divendres 3 de març de 2023 a les 9.15 hores tenim Mesa negociadora a la Universitat de València, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Informació de la Secretaria General sobre l’elaboració de la normativa de convivència de la Universitat de València.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 1.2 del Reglament per a l’estabilització del professorat associat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de l’oferta d’ocupació pública de PDI per a l’any 2023.
 5. Aprovació, si escau, dels criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València per al curs 2023-2024.
 6. Aprovació, si escau, del Reglament del professorat emèrit de la Universitat de València.
 7. Torn obert de paraules.