FireStats error : FireStats: Unknown commit strategy

STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Més de 17 anys en defensa de la classe treballadora

Més de 17 anys en defensa de la classe treballadora

L’11 de maig de 2002, 300 delegades i delegats van participar en el Congrés constituent de la Intersindical Valenciana, celebrat a l’IES Benlliure de València.

Llavors s’hi constituí la confederació Intersindical Valenciana a partir de tres sindicats que tenien una important implantació en els seus sectors:

 • Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Administració (STA), fundat en 1992 i amb presència en l’Administració Local, com l’Ajuntament de València o d’Alacant.
 • Plataforma Unitària de Treballadores i Treballadors (PUT), fundat en 1997 i amb una notable presència en la Ford.
 • Federació de Sindicats de Treballadores i Treballadors del País Valencià, que integrava STAPV (Administració Pública), STSPV (Salut) i STEPV (Ensenyament), un sindicat fundat el 1976 i que és majoritari des de les primeres eleccions sindicals.

Continue reading

Ara treball, drets i igualtat

Ara treball, drets i igualtat

 

Treball, drets i igualtat

El Primer de Maig d’enguany té una significació especial pel context social i polític que vivim.

Els atacs als serveis públics essencials i als drets laborals, socials i econòmics de la classe treballadora formen part dels programes de diversos partits que concorren a les pròximes cites electorals i als quals ens oposem de manera contundent. Contràriament, Intersindical Valenciana i les organitzacions integrants de la confederació animem les treballadores i els treballadors i a tota la ciutadania del País Valencià a participar activament en les mobilitzacions del Primer de Maig per a exigir treball, drets i igualtat i a acudir a les urnes per a manifestar la seua voluntat política. En l’actual conjuntura, per a fer front a les polítiques antisocials i no resignar-se, és imprescindible animar a la participació, organització i mobilització de la classe treballadora. Junts i juntes per a lluitar i millorar les nostres condicions de vida i les de les futures generacions.

Intersindical Valenciana anima a la participació del Primer de Maig

Per l’estabilitat laboral en la universitat

CONCENTRACIÓ I LLIURAMENT DE SIGNATURES EN SUPORT AL PAS INTERÍ
Recollida de signatures per l’estabilitat laboral del pas interí:
https://www.uv.es/stepviv/estabilitat/recollida-signatures_estabilitat-PAS.pdf

El dijous 11 d’abril, des de les 13.30 hores fins les 14.00 hores, estem convocades i convocats a una CONCENTRACIÓ a les escales de l’edifici de Rectorat de la Universitat de València, per fer el lliurament de signatures demanant la negociació de mesures que faciliten l’ESTABILITAT DEL PAS INTERÍ
La resolució de la Universitat davant la impugnació de la convocatòria del C1 de l’escala administrativa, ha sigut un colp molt dur per al PAS interí. Front això cal prendre mesures per tal de minorar els efectes negatius, ja que pot deixar en el carrer a moltes companyes i companys.
STEPV emplaça al Consell Directiu de la Universitat de València i als sindicats amb representació en la mesa negociadora, a que implementen mesures com: 

 • sistemes selectius, més garantistes per a l’estabilitat laboral del personal interí i temporal
 • la signatura d’un acord anàleg a l’Acord del 5 d’octubre de 2018, del Consell, per al desenvolupament de les ofertes d’ocupació pública i el Pla d’estabilitat en l’ocupació pública 2017-2020 
 • una normativa de borses que afavorisca l’estabilitat, com a criteri diferent de l’usat per a l’accés a la funció pública 
 • un pla d’estabilitat per a majors de 50 anys 
 • processos selectius amb accés diferenciat

STEPV presenta contenciós contra la resolució de la UV en el procés selectiu del C1 Administració general

STEPV presenta contenciós contra la resolució de la UV en el procés selectiu del C1 Administració general 

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià ha presentat aquest matí un recurs contra la resolució de la Universitat de València del passat 18 de febrer.

En dita resolució la Universitat estimà parcialment el recurs potestatiu de reposició, presentat per un grup d’aspirants a les proves selectives de l’escala administrativa d’aquesta institució.

El personal interí de la UV queda desafavorit en la convocatòria

Continue reading

Mesa negociadora del 29 de març de 2019

Mesa Negociadora que tindrà lloc el 29 de març amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació, si escau, del III Pla d’Igualtat de la Universitat de València.

3. Aprovació, si escau, de la distribució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019 per a PDI de la Universitat de València.

4. Aprovació, si escau, dels Criteris de Promoció del Professorat per al curs 2019/2020:    Criteris de promoció curs 2019-2020    Informe econòmic

5. Aprovació, si escau, de la Modificació del Reglament per a l’Estabilització del Professorat Associat de la Universitat de València

6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València.

7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València: modificació de la normativa de borses    text refós

8. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 2/2019 de PAS de la Universitat de València: memòria justificativa    cost pressupostari    reserva de crèdit

9. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de jornada i horaris de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València

10. Reducció de tres crèdits docència per al PDI amb necessitats de conciliació.

11. Torn obert de paraules.

Caminant per la igualtat, drets i llibertats

Caminant per la igualtat, drets i llibertats

Reserves d’autobús al 963919147

o Seu d’Intersindical Valenciana,

c/ Juan de Mena, 18 – València.
Eixida de València a les 9.00h.

Organitza: Caminant.

Amb l’excusa de la crisi, i també abans, s’han aplicat mesures antisocials; retallades de drets socials, laborals i polítics, com la Llei Mordassa; atacs als serveis públics o danys al medi ambient; que ens han arrossegat a la precarietat i a la desigualtat. La corrupció sistèmica s’ha demostrat com una eina més per desposseir la gent i afavorir a les elits, i ens han portat a una situació insostenible.

Continue reading

Intersindical qualifica d’èxit la Vaga Feminista de 24 hores

El Sindicat exigeix als partits polítics accions urgents per donar una resposta a les reivindicacions feministes i adverteix que no consentirà cap involució

Intersindical Valenciana qualifica d’èxit la jornada de Vaga General Feminista de 24 hores que s’ha convocat contra la situació de discriminació que pateixen les dones en la societat i també al món laboral. Aquesta es caracteritza per la precarietat, la temporalitat, els salaris més baixos, les jornades més llargues i economia submergida. Una discriminació que es manté en acabar la vida laboral amb unes pensions més baixes que les dels homes.

Continue reading

8M, totes a la Vaga Feminista

8M, totes a la Vaga Feminista

Intersindical Valenciana ha convocat una vaga laboral de 24 hores que cobrirà totes les activitats desenvolupades en tots els sectors productius, tant de l’àmbit públic com de l’àmbit privat. Aquesta convocatòria respon a les peticions del moviment feminista, que en desenes d’assemblees al país Valencià ha decidit convocar una vaga feminista de tot el dia, que abarca no només l’àmbit laboral, sinó també l’estudiantil, de consum i de cures. Així, és una vaga que ja l’han passat va superar els límits coneguts fins eixe moment.

Continue reading

Documentació de la Mesa Negociadora del proper 13 de febrer de 2019

Documentació de la Mesa Negociadora del proper 13 de febrer amb el següent

 ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. (14 de novembre de 2018)    (21 de desembre de 2018)    (31 d’octubre de 2018)
 2. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de treball de 2018 de PDI de la Universitat de València  (document)    (annex)
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 1/2019 de PAS. (memòria)    (cost)
 4. Modificació, si escau, del calendari general de la Universitat de València per a l’any 2019.
 5. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2019.    (almanac 2019)
 6. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València.
 7. Torn obert de paraules.

Calendari laboral 2019

Des de Vicegerència de Recursos Humans i Organització Administrativa ens han remès a les seccions sindicals amb representació a la mesa negociadora de la Universitat de València la proposta (institucional) de calendari laboral per a l’any 2019:

El calendari laboral serà un dels punts a tractar en la propera mesa negociadora.

FireStats icon Powered by FireStats