FireStats error : FireStats: Unknown commit strategy

STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa negociadora del 9 de març de 2018

Mesa Negociadora del divendres 9 de març, per a tractar el següent,

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
  2. Anàlisi, debat i pressa d’acords, si escau, al voltant de la proposta de constitució d’una comissió tècnica en l’àmbit de la MN per tractar la problemàtica del professorat associat.

RESUM DE LA MESA:

aquesta és la quarta reunió de la mesa negociadora per tractar el conflicte plantejat amb la vaga del PDI Associat.

En la tercera mesa (la del 19 de febrer), STEPV presentà algunes propostes per tractar de millorar les condicions laborals del col·lectiu, i avançar cap a la solució d’un conflicte obert des de fa més de 6 setmanes. Cal dir que ni la gerència ni les altres seccions sindicals volgueren negociar, ni tan sols considerar cap de les mesures proposades per STEPV.

En la dita mesa negociadora El gerent explicà que l’equip directiu del rector Esteban Morcillo no estava en disposició de prendre decisions al respecte. Recordem que, sense haver acceptat cap modificació al document presentat per la institució, el gerent va demanar votació de la proposta, la qual va ser rebutjada per unanimitat.

Celebrades les votacions per l’elecció de nou rector/rectora, que donaren la victòria a la candidatura de la Dra. Mavi Mestre, se celebra la mesa negociadora el passat divendres, 9 de març. El professor Ernest Cano, en qualitat de futur Vicerector d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, demana a l’actual president de la mesa negociadora estar present en la reunió.

En aquest cas la proposta de la institució era aprovar, si s’arribava a un acord, la creació d’una comissió tècnica de treball, integrada per l’equip directiu, sindicats i membres del comitè de vaga. Aquesta comissió tècnica hauria de tractar assumptes que afecten al PDI Associat, i que foren competència de la Universitat de València. La proposta es condicionava a que, mentre la comissió tècnica preparara la proposta d’acord, se suspendria la vaga de professorat Associat.

Com que l’assemblea de la Plataforma de PDI Associat, celebrada del 7 de març, va decidir no suspendre la vaga fins que no hi haguera un document per escrit, algunes seccions sindicals consideraren que el col·lectiu en vaga de manera implícita no acceptava la proposta, el que no s’ajusta a la realitat, ja que la condició de suspendre la vaga només referia al període en què treballara una comissió tècnica que encara no s’havia constituït.

La resta de sindicats es manifestaren en contra de la proposta institucional, negant-se a que un col·lectiu en vaga participe (cosa que prescriu la Llei de Vaga) en les negociacions de les seues condicions de treball. CGT fins i tot va proposar que se celebrara un Fòrum de Diàleg, sense acords vinculants, per tractar la problemàtica del professorat Associat.

Davant l’embús en què es troba la situació, el professor Ernest Cano proposà que se celebrara una reunió, sense qualificar-la de cap manera, en la que participaren la part institucional, els sindicats amb representació en mesa negociadora i membres del comitè de vaga. La proposta va ser assumida pel president de la mesa negociadora, la qual va obtindre el suport de STEPV i de la resta de sindicats.

Pel que fa a les actes de les meses, la institució continua presentant els documents en la mateixa mesa, raó per la qual hauran de ser aprovades les actes de les meses negociadores de l’1, 12 i 19 de febrer en la propera sessió.

En la mesa ens emplaçàrem a que la reunió se celebre el proper dimecres, 14 de març.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 12 7 ?
 
FireStats icon Powered by FireStats