FireStats error : FireStats: Unknown commit strategy

STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa negociadora del 19 de febrer de 2018

Mesa Negociadora que tindrà lloc el dilluns 19 de febrer, per a tractar el següent,

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.

2. Anàlisi, debat i pressa d’acords, si escau, respecte del nou document que recull la proposta de la Universitat de Valencia sobre les reivindicacions plantejades pels professors Associats.

COMUNICAT DE l’STEPV SOBRE LA MESA NEGOCIADORA

DEL 19 DE FEBRER DE 2018

El president de la mesa negociadora informa que no hi ha hagut resposta de la Conselleria respecte de la proposta que l’equip rectoral va fer de convocar el més aviat possible la comissió de negociació del conveni col·lectiu.

El gerent informa que en la reunió mantinguda amb el Comitè de vaga, s’han prorrogat per uns altres 15 dies els serveis mínims. També explica que s’ha rebut una recollida de signatures d’estudiants en què es demanen millores en les condicions laborals del PDI Associat, i en alguns casos, la tornada la part proporcional del que han pagat en les taxes per les assignatures que no estan rebent la docència.

El gerent també llegeix l’escrit del Comitè de vaga, dirigit al rector i al mateix gerent, demanant que se’ls convoque a una reunió en la que participarien els sindicats, per negociar les millores del PDI Associat, i desconvocar la vaga.

Precisament STEPV presenta una esmena a l’acta de la mesa negociadora del passat 1 de febrer del 2018, ja que no arreplega, comdemanàrem, que es convocara al comitè de vaga en les negociacions que s’efectuaren per tal de resoldre el conflicte del professorat associat.

Pel que fa al punt 2 de la mesa negociadora «Anàlisi, debat i pressa d’acords, si escau, respecte del nou document que recull la proposta de la Universitat de València sobre les reivindicacions plantejades pels professors Associats», STEPV presentem una sèrie de propostes, com a esmenes al document proposat per l’equip rectoral.

Bàsicament les nostres propostes van en el sentit de:

 • Demanar un augment del 33% de les retribucions per a tot el professorat Associat, des del professorat amb dedicació 6+6, fins el professorat amb dedicació 3+3. La raó és que el PDI Associat, a dia de hui, cobra menys que abans de les retallades. L’augment del 33% seria una mesura per arribar progressivament a la demanda de la Plataforma de PDI Associat, que és equiparar les retribucions a les de TEU (amb la mateixa dedicació docent).

 • Mantenir el pagament dels triennis del PDI Associat.

 • Una rebaixa progressiva de la dedicació docent fins tornar a l’anterior a les retallades.

També hem proposat altres mesures com:

 • Obrir al Professorat Associat la possibilitat de participar en projectes d’investigació.

 • Permetre que el Professorat Associat puga ser IP en projectes d’innovació, així com director/a de màster.

 • Modificar el Pla d’Estabilització de Professorat Associat, per tal de facilitar l’accés a la figura de Professorat Contractat Doctor; rebaixar el requisit de 12 a 8 anys els anys d’experiència a la Universitat de València.

 • Flexibilitzar el lliurament de documentació per a la renovació del contracte mitjançant l’aplicació ENTREU.

 • Que el Professorat Associat puga participar en convocatòries de mobilitat, com la resta de figures contractuals.

 • Que la docència assignada al Professorat Associat no supere la dedicació docent setmanal contemplada en el contracte.

 • Que els departaments no acumulen la docència del Professorat Associat en un quadrimestre.

 • Que l’assignació d’assignatures I grups facen possible la compatibilitat horària amb l’activitat professional desenvolupada fora de la Universitat al Professorat Associat seleccionat per concurs.

El gerent explica que l’equip de l’actual rector, Esteban Morcillo, no està en disposició de prendre decisions.

Ni el gerent ni la resta de seccions sindicals han volgut negociar cap de les mesures proposades per STEPV.

Finalment, i sense acceptar cap modificació, el gerent ha demanat votació de la proposta de la direcció de la Universitat. La votació ha tingut com a resultat el rebuig unànime dels sindicats a la proposta de l’equip rectoral.


Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 9 ?
 
FireStats icon Powered by FireStats