FireStats error : FireStats: Unknown commit strategy

STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Què hi ha de veritat en la pujada salarial per al 2019?

Pujada salarial del personal públic 2019: no tirarem traques

    Intersindical Valenciana considera positiu que l’increment retributiu dels empleats i empleades públics es faça efectiu amb independència dels PGE 2019, però no podem fer la mateixa valoració sobre el percentage d’aquest.

    Als darrers dies, tant el President del Govern, Pedro Sánchez, com el President de la Generalitat, Ximo Puig, han eixit a la palestra del mitjans de comunicació anunciant un increment salarial pels treballadors i treballadores públics, per 2019, que varia des d’un 2,25 a un 2,75%, segons la font consultada. Aquesta diferència en la quantificació obeeix a que l’increment total per 2019 està vinculat a tres conceptes diferents.

Continue reading

Guia del nou decret de carrera professional

El passat 10 de desembre es publicà el DECRET 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici, del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.   

La secció sindical de l’STEPV de la Universitat de València ha preparat una guia sobre com queda la carrera professional en la nova versió, perquè us la pogueu descarregar.

També disposeu d’una versió en castellà de la guia, a la qual podeu accedir clicant ací.

Revista Allioli, número extra d’universitats

STEPV ha llançat una nova edició de la revista Allioli. Es tracta d’un número extra dedicat a les universitats, amb articles sobre el model d’universitat que volem, externalitzacions de serveis, precarietat laboral en les universitats, privatitzacions, publicacions científiques, conveni col·lectiu, política lingüística, etc.

Esperem que siga del teu interès.

Pots accedir al contingut de la revista clicant ací.

STEPV denuncia la mercantilització de la universitat

La CRUE cedeix la seua App al Banc de Santander

Moltes recordarem 2010 com l’any de la implantació total del Pla Bolonya a les universitats espanyoles. Segons la versió oficial no es tractava més que d’aconseguir l’adaptació i unificació de criteris educatius en tots els centres europeus, el que venia acompanyat d’una sèrie de mesures com la implantació dels crèdits ECTS, el Suplement Europeu al Títol per tal de facilitar la mobilitat entre centres de l’Espai Europeu d’Educació Superior, la desaparició de les diplomatures i llicenciatures i la seua substitució per estudis de grau, màster i doctorat…
Tot i la transcendència d’aquestes i altres mesures, no hi va haver un veritable debat en la societat. STEPV sí que va tindre un debat intern i prengué posició en el seu moment. Els sectors més crítics de la comunitat universitària es varen mobilitzar contra el Pla Bolonya, en el qual veien un perill de mercantilització de la universitat.

Continue reading

Sobre el Dictamen del CJC carrera professional personal interí

El Consell Jurídic Consultiu ha fet públic el Dictamen 471/2018, de 11 de juliol de 2018, Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 186/2014, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat.

A mena de resum, podem dir que l’esmentat Dictamen fa les següents observacions al Projecte de Decret:

Continue reading

FireStats icon Powered by FireStats