-

No a la discriminació laboral per embaràs!

La secció sindical del STEPV-IV a la Universitat Politècnica de València demana la dimissió o el cessament de la Vicerectora d’Igualtat de la Universitat Politècnica de València.

El jutjat del contenciós administratiu condemna a la Universitat Politècnica de València per vulnerar el principi d’igualtat i discriminar a una aspirant a un lloc de treball per estar embarassada. La sentència obliga a la Universitat a pagar a la demandant els salaris no percebuts més els interessos, es basa en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el seu article 8, “Discriminació per embaràs o maternitat”, estableix que “Constitueix discriminació directa per raó de sexe tot tractament desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat”.

Continue reading

Mesa negociadora del 12 de juny de 2017

Documentació per a la sessió de Mesa Negociadora que tindrà lloc el dilluns dia 12 de juny amb el següent,

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

2. Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València aplicables al curs 2017-2018”. Oferta Púbica d’Ocupació 2017.

3. Criteris de distribució de l’Oferta Pública d’Ocupació de 2018.

4. Modificació del “Programa Marc per a la contractació del personal investigador doctor”.

5. Modificació de l’article 1 del Reglament de Selecció del personal investigador doctor de caràcter indefinit

6. Modificació de la disposició addicional desena del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València

7. Ampliació de la jornada reduïda del PAS de la Universitat de València al període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, a proposta de CCOO i STEPV.

8. Torn obert de paraules.

Continue reading

1er de Maig: Ocupació digna, drets, igualtat

En el seu manifest del primer de maig de 2017, Intersindical renova el compromís de lluita permanent per aconseguir una ocupació digna, recuperar drets i contribuir a una societat més igualitària.

Com cada any ens disposem a commemorar el 1r de Maig, una data que ens convida a rememorar les lluites de la classe treballadora durant els dos últims segles, a congratular-nos dels avenços aconseguits en aquests anys, avenços arrencats després de dures lluites i que han deixat una empremta de sang i dolor, però també a analitzar l’estancament i els retrocessos dels últims anys.

Continue reading

STEPV-Iv es reuneix amb la Directora General d’Universitats

El passat dimecres 12 d’abril una delegació del STEPV-Iv va ser rebuda per Na Josefina Bueno, Directora General d’Universitats, a la Conselleria d’Educació. La reunió es va celebrar a petició del STEPV-Iv i van assistir en representació del sindicat Marc Candela, responsable d’acció sindical, Vanessa Campos, coordinadora d’universitats i Jose Fco. Martínez, membre del Secretariat Nacional.

Continue reading

STEPV-Iv contra la cessió de sòl públic a una universitat privada

STEPV-Iv, contra la cessió de sòl públic al Cabanyal a una universitat privada

L’alcalde de València ha tornat a insistir aquesta setmana en la cessió de sol públic al Cabanyal a una universitat privada.

 Des de STEPV-Iv manifestem la nostra oposició a tal decisió per considerar que va en contra dels interessos de la majoria social, ja que suposa hipotecar durant 75 anys l’ús de sòl públic.

Continue reading

FireStats icon Powered by FireStats